• Zawieszenie zajęć
     • Zawieszenie zajęć

     • KOMUNIKAT

      z dnia 24 kwietnia 2020 roku

      Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach.

      Nauka będzie się odbywać na odległość.

      Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności  jednostek systemu oświaty.

      Uczniowie i nauczyciele nadal realizują podstawę programową w trybie on-line.
      Rodziców i uczniów prosimy o sprawdzanie aktualnych informacji na stronie i w dzienniku elektronicznym. 

      Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych: zarządzenie.pdf

    • Wielkanocne życzenia
     • Wielkanocne życzenia

     • Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

      Święta Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i siłę człowieka. Życzymy, aby mimo  ograniczeń i trudu jakiego wszyscy doświadczamy, ten wyjątkowy okres Świąt Wielkiej Nocy wniósł radość w Państwa domy. Życzymy by był to czas spędzony wśród najbliższych, przepełniony pokojem, miłością i życzliwością.

      Dyrekcja i grono pedagogiczne

      Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach