• W roku szkolnym 2020/2021 wszelkie koła zinteresowań zostały zawieszone ze względu na pandemię COVID-19