• Rok szkolny  2021/2022

     

    I  PÓŁROCZE: 01.09.2021 r. -  30.01.2022 r.

    II  PÓŁROCZE: 01.02.2022 r. - 24.06.2022 r.

    ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA:  23 grudnia 2021 r. - 31.12.2021 r.

    FERIE ZIMOWE:  17 stycznia 2022 r. - 30 stycznia 2022 r.

    WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA:    14 kwietnia  –  19 kwietnia  2022 r.

    ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO:   24 czerwca 2022 r.  (piątek)

    WAKACJE   LETNIE:    25  czerwca  –  31 sierpnia 2022 r.

     

    Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

    I półrocze:

    02.09.2021 r. - zebrania z rodzicami klasy 0-8

    09.11.2021 r. - zebranie z rodzicami klasy 0-8

    14.12.2021 r. - konsultacje dla rodziców uczniów klas 0-8

    13.01.2022 r. - zebranie z rodzicami –klasy 0-8

     

    II półrocze:

    15.03.2022 r. 

    godz. 17:00 – zebrania w oddziale przedszkolnym  

                            konsultacje od 17:00 do 18:00 

    godz. 18:00 – zebrania w klasach 4-8 

                            konsultacje od 18:00 do 19:30 

    godz. 19:30 – zebrania w klasach 1-3,  

                            konsultacje od 18:30 do 20:30 

    24.05.2022 r. 

    godz. 17:00 – zebrania w oddziale przedszkolnym,  

                            konsultacje od 17:00 do 18:00 

    godz. 18:00 – zebrania w klasach 1-3, 

                            konsultacje od 18:00 do 19:30 

    godz. 19:30 – zebrania w klasach 4-8,  

                            konsultacje od 18:30 do 20:30 

     

     Dni wolne od zajęć dydaktycznych

     

    ŚWIĘTA  –  DNI   USTAWOWO   WOLNE:

    14 października 2021 r. (czwartek) - Dzień Edukacji Narodowej

    01 listopada 2021 r. (poniedziałek) - Wszystkich Świętych

    11 listopada 2021 r. (czwartek) - Święto Niepodległości

    06 stycznia 2022 r.  (czwartek) - Trzech Króli

    01 maja 2022 r.  (niedziela)  -  Święto Pracy

    03 maja 2022 r. (wtorek) -  Święto Konstytucji 3 Maja

    16 czerwca 2022 r.  (czwartek)  -  Boże Ciało

           

    DODATKOWE  DNI  WOLNE  OD  ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNYCH:

    12 listopada 2021 r. - piątek po Święcie Niepodległości

    02 maja 2022 r. - poniedziałek

    24, 25, 26 maja 2022 r. - Egzamin ósmoklasistów

    17 czerwca 2022 r. - piątek po Bożym Ciele

     

    Inne ważne daty

    Terminy wystawienia ocen

    Pierwsze półrocze:        

    • podanie informacji o zagrażającej ocenie niedostatecznej, oceny przewidywane - 10.12.2021 r.
    • oceny śródroczne – 10.01.2022 r.          

    Drugie półrocze:

    • podanie informacji o zagrażającej ocenie niedostatecznej, oceny przewidywane - 20.05.2022 r.
    • oceny roczne - 21.06.2022 r.  

    Drzwi otwarte –prezentacja na stronie szkoły – do 21.02.2022 r.   

    Egzaminy próbne klas 8:

    • październik 2021 - próba nr 1 
    • grudzień 2021 - próba nr 2
    • marzec 2022 (pierwszy tydzień) - próba nr 3
    • kwiecień 2022 (trzeci tydzień) - próba nr 4

     

    Egzamin próbny klas 7 - czerwiec 2022 (pierwszy tydzień)