•  

     

    UWAGA RODZICE!

    Poniżej znajduje się wykaz podręczników na rok szkolny 2023/2024. Kolorem żółtym oznaczono te, które kupują rodzice. Pozostałe podręczniki i ćwiczenia (w ramach dotacji) dzieci otrzymają we wrześniu. Zakup podręczników do religii dotyczy tych rodziców, których dzieci będą uczęszczały na te lekcje.

     

    WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024

    KLASA 1

    LP

    PRZEDMIOT

    TYTUŁ

    PODRĘCZNIKA

    NUMER

    DOPUSZCZENIA

    AUTORZY

    PODRĘCZNIKA

    WYDAWNICTWO

    1.

    EDUKACJA WCZESNO-

    SZKOLNA

     

    „Ale to ciekawe" podręcznik zintegrowany  cz. 1–4

    1158/1/2022

    Jolanta Okuniewska

    Beata Skrzypiec

    Sabina Piłat

    MAC Edukacja

    „Ale to ciekawe” - ćwiczenia zintegrowane cz. 1–4

       

    „Ale to ciekawe” - podręcznik do matematyki cz. 1–2

     

       
    „Ale to ciekawe” - ćwiczenia do matematyki cz. 1–2    

    ,,Ale to ciekawe " zeszyt do kaligrafii

     

     

     

     

    Wyprawka dla każdego ucznia

     

     

    2.

    JĘZYK ANGIELSKI

    Tiger & Friends 1 - podręcznik

    Tiger & Friends 1 - ćwiczenia

    1051/1/2019

    Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

    Macmillan

    3.    

    RELIGIA 

    „Pan Bóg jest naszym Ojcem” (dwie części)

    AZ-11-01/18-PO-1/20

    (red.) ks. dr Paweł Płaczek

    Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

     

    KLASA 2

    LP

    PRZEDMIOT  

    TYTUŁ

    PODRĘCZNIKA

    NUMER

    DOPUSZCZENIA

    AUTORZY

    PODRĘCZNIKA

    WYDAWNICTWO

    1.

    EDUKACJA WCZESNO-

    SZKOLNA

     

    „Wielka przygoda” kl.2. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna cz. 1 – 2

     

     

    1088/3/2021

    1088/4/2021

     

    Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Joanna Winiecka-Nowak

     

    Nowa Era

     

    „Wielka przygoda” kl. 2. Edukacja matematyczna, cz. 1 – 2

     

    Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

     

    Nowa Era

     

    „Wielka przygoda - ćwiczenia” kl.2, cz. 1 – 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna.

     

    Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Joanna Winiecka-Nowak

     

    Nowa Era

     

    „Wielka przygoda” kl. 2. Ćwiczenia do edukacji matematycznej, cz. 1 – 4

     

    Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

     

    Nowa Era

     

    „Wielka przygoda – czytanie ze zrozumieniem”

     

    Ewa Jakubczyk

     

    Nowa Era

     

    Muzyka klasa 2 – zeszyt ćwiczeń

    Grażyna Kilbach, Monika Gromek

    Nowa Era

    2.

    JĘZYK ANGIELSKI

    Tiger & Friends 2 – podręcznik

    Tiger & Friends 2 – ćwiczenia

    1051/2/2020

    Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

    Macmillan

    3.    

    RELIGIA 

    „Chcemy poznać Pana Jezusa” (dwie części)

    AZ-12-01/18-PO-1/21

    ks. dr Paweł Płaczek

    Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

     

    KLASA 3

    LP

    PRZEDMIOT  

    TYTUŁ

    PODRĘCZNIKA

    NUMER

    DOPUSZCZENIA

    AUTORZY

    PODRĘCZNIKA

    WYDAWNICTWO

    1.

    EDUKACJA WCZESNO-

    SZKOLNA

     

     

     

     

     

    „Wielka Przygoda”. Klasa 3, podręcznik część 1. Edukacja polonistyczna i społeczna.

     

    „Wielka Przygoda”. Klasa 3, podręcznik część 2. Edukacja polonistyczna i społeczna.

     

    1088/5/2022

     

     

     

    E. Kacprzak, A. Ładzińska, M. Ogrodowczyk

    Nowa Era

     

     

     

    Nowa Era

     

     

     

    „Wielka przygoda”. Przyroda klasa 3 - podręcznik

     

    Joanna Winiecka - Nowak

     

    Nowa Era

     

    „Wielka Przygoda”. Klasa 3, podręcznik część 1. Edukacja matematyczna

     

    „Wielka Przygoda”. Klasa 3, podręcznik część 2. Edukacja matematyczna

     

    Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

     

     

    Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

     

    Nowa Era

     

     

     

    Nowa Era

     

    „Wielka Przygoda”. Klasa 3, części 1 - 4. Edukacja polonistyczna i społeczna

     

    Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk

     

    Nowa Era

     

    „Wielka Przygoda”. Klasa 3, Ćwiczenia do edukacji matematycznej, części 1 – 4

     

    Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

     

    Nowa Era

     

    „Wielka Przygoda”. Przyroda klasa 3

    Zeszyt ćwiczeń

     

    Joanna Winiecka – Nowak

     

    Nowa Era

     

    2.

    JĘZYK ANGIELSKI

    Tiger & Friends 3 – podręcznik

    Tiger & Friends 3 – ćwiczenia

    1051/3/ 2020

    Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

    Macmillan

    3.    

    RELIGIA

    Podręcznik do klasy 3 „Pan Jezus nas karmi” (dwie części)

    AZ-13-01/18-PO-1/22   

    red. ks. dr Paweł Płaczek

    Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

     

    KLASA 4

    Przedmiot

    Tytuł podręcznika

    Zeszyt ćwiczeń

    Autorzy

    Wydawnictwo

    Nr dopuszczenia

    Uwagi

    Język polski

     

     

    "Nowe słowa na start" Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

     

     

    "Nowe słowa na start"

    Anna Klimowicz,

    Marlena Derlukiewicz

    Nowa Era

    907/1/2017

     

    Język angielski

    "Together" Klasa 4, podręcznik 

    "Together" ćwiczenia 

    CatherineBright,

    Nick Beare, 

    Gill Holley

     

     

    Macmillan Education

     

    1175/2023

     

    Historia

     

     

    Klasa 4 "Wczoraj i dziś". Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

    "Wczoraj i dziś". Zeszyt ćwiczeń.

    Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

    Nowa Era

    877/1/2020/z1

     

    Matematyka

     

     

    Matematyka 4 z plusem

     

    Matematyka 4. Ćwiczenia. Wersja C. Nowa Edycja

    M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki

     

    Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

     

    GWO

    780/1/2017

     

     

    Plastyka

    ,,Do dzieła!" Klasa 4
    Podręcznik do plastyki do szkoły podstawowej. Nowa edycja 2023-2025

     

    Lukas Jadwiga,
    Onak Krystyna

    Nowa Era

    903/1/2017

     

    Przyroda

     

     

    "Poznajemy przyrodę,,

     

    Anna Romańska,

    Joanna Gadomska

    WSiP

     

    1168/1/2023

     

    Technika

     

    Technika kl. 4

     

     

    Małgorzta Czuj

    MAC

    897/1/2017

     

    Informatyka

     

     

    ,,Lubię to!" Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej  szkoły podstawowej.

     

    Michał Kęska

    Nowa Era

    847/1/2020/z1

     

    Muzyka

    Lekcja muzyki 4

     

    Monika Gromek, Grażyna Kilbach

    Nowa Era

    852/1/2017

     

    Religia

    Pan Jezus jest naszym życiem" - dwie części

     

    (red.) Ks. dr Paweł Płaczek

    Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

     

    AZ-14-01/18-PO-6/23

    Do nauki  religii rodzice zakupują samodzielnie tylko podręcznik!

     

    KLASA 5

    Przedmiot

    Tytuł podręcznika

    Zeszyt ćwiczeń

    Autorzy

    Wydawnictwo

    Nr dopuszczenia    

    Uwagi

    Język polski

     

     

    NOWE Słowa na start!5

    Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

     

    NOWE Słowa na start! 5

    Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

     

     

    Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

     

    Nowa Era

     

    907/2/2018

     

     

     

     

     

    Język angielski

     

     

    “Brainy”  klasa 5

    “Brainy” klasa 5

    Kathrine  Stannett

     

    Autor podręcznika:

    Nick Beare

    Autorka ćwiczeń:

    Katherine Stannett

    Macmillan Education

     

    831/2/2018

     

     

    Język niemiecki

     

     

    Wir smart 1. Podręcznik. Język niemiecki dla szkoły podstawowej klasy IV-VIII

    Wir smart 1. zeszyt ćwiczeń (SMARTBUCH) wersja rozszerzona

    Giorgio Motta, Aleksandra Kubicka, Ewa Książek-Kempa, Ewa Wieszczeczyńska, Barbara Kania 

    Lektor Klett

    827/1/2017

    Rodzice zakupują samodzielnie

    Historia

     

     

    Wczoraj i dziś. Klasa 5. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej.

     

    Grzegorz Wojciechowski

    Nowa Era

    877/2/2018

     

    Matematyka

     

     

    Matematyka z plusem 5

    Matematyka 5. Ćwiczenia. Wersja B Ewentualnie wersja C.  Nowa edycja M. Dobrowolska, A. Mysior, P. Zarzycki

    Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

    GWO

    780/2/2018

     

     

    Geografia

     

     

    Planeta Nowa 5. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

    Planeta Nowa 5 Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej.

    Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

    Nowa Era

    906/1/2018

     

     

     

    Biologia

    Puls życia. Klasa 5

    Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej.

     

    Marian Sęktas, Joanna Stawarz

    Nowa Era

     

     

    844/1/2018

     

     

     

     

    Plastyka

     

    " Do dzieła !"

    Podręcznik do plastyki dla klasy 5 szkoły podstawowej.

     

    Jadwiga Lucas, 

    Krystyna Onak

    Nowa Era

    903/2/2018

     

     

    Technika

    „Jak to działa ? 5”

    Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

     

    Lech  Łabecki,  Marta Łabecka

     

     

    Nowa Era

    295/2/2018

     

    Informatyka

     

     

    Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 5 szkoły podstawowej.

     

    Michał Kęska

    Nowa Era

    847/2/2021/z1

     

     

    Muzyka

    Lekcja muzyki 5

    Podręcznik do muzyki dla klasy 5 szkoły podstawowej.

     

     

    Monika Gromek, Grażyna Kilbach

     

    Nowa Era

    852/2/2018

     

     

     

    Religia

    Bóg szuka człowieka (dwie części)

     

    (red.) ks. dr Marcin Wojtasik; s. Beata Zawiślak

    Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

     

    AZ-21-01/18-PO-2/20

    Do nauki  religii rodzice zakupują samodzielnie tylko podręcznik!

     

    KLASA 6

    Przedmiot

    Tytuł podręcznika

    Zeszyt ćwiczeń

    Autorzy

    Wydawnictwo

    Nr dopuszczenia    

    Uwagi

    Język polski

     

     

    „NOWE słowa na start!” Podręcznik do języka polskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej.

    „NOWE słowa na start!” Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej.

    Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

    Nowa Era

    907/3/2019

     

     

    Język angielski

     

     

    Brainy  klasa 6

    Brainy klasa 6

    Podręcznik: Nick Beare

    Zeszyt ćwiczeń: Katherine Stannett

    Macmillan

    831/3/2019

     

    Język niemiecki

     

     

    WIR SMART 2.

    Podręcznik. język niemiecki dla szkoły podstawowej klasy IV-VIII 

     

    WIR SMART 2- zeszyt ćwiczeń (SMARTBUCH) wersja rozszerzona )

    Giorgio Motta, Aleksandra Kubicka, Ewa Książek-Kempa, Ewa Wieszczeczyńska, Katarzyna Sękowska, Olga Młynarska

    Lektor Klett

    827/2/2018

    Rodzice zakupują samodzielnie

     

     

    Historia

     

     

    Klasa 6 "Wczoraj i dziś". Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej

     

    Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

    Nowa Era

    877/3/2019

     

    Matematyka

     

     

    Matematyka  z plusem  6 Podręcznik

    Matematyka 6. Ćwiczenia. Wersja B.

    Z. Bolałek, A. Demby, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, A. Sokołowska, P. Zarzycki

    Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

    GWO 

     

    780/3/2022/z1

     

     

     

    Plastyka

    ,,Do dzieła!" Klasa 6
    Podręcznik do plastyki do szkoły podstawowej. 

     

    Lukas Jadwiga,
    Onak-Ossowska Krystyna

    Nowa Era

    903/2/2018

     

    Geografia

    Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy 6.

    Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy szóstej.

    Kamila Skomorko

    Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

    Nowa Era

    906/2/2019

     

     

     

    Biologia

     

    Puls życia. Podręcznik dla klasy 6.

     

    Joanna Stawarz

    Nowa Era

     

    844/2/2019

     

     

     Technika

     

     

    Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy szóstej szkoły podstawowej

     

     Lech Łabecki, Marta Łabecka

     

     Nowa Era

     

    295/3/2019

     

     

     Informatyka

     

     

    Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych w szkole podstawowej.

     

     Michał Kęska

     Nowa Era

     847/3/2022/z1

     

     

    Muzyka

    Lekcja muzyki

    Podręcznik do muzyki dla klasy 6 szkoły podstawowej.

     

     

    Monika Gromek, Grażyna Kilbach

     

    Nowa Era

    852/3/2019

     

     

     

    Religia

    Jezus nas zbawia

    ( dwie części)

     

    Ks. Dr M. Wojtasik, s. B. Zawiślak

    Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

     

    AZ-22-01/18-PO-2/21

     

    Do nauki  religii rodzice zakupują samodzielnie tylko podręcznik!

    KLASA 7

    Przedmiot

    Tytuł podręcznika

    Zeszyt ćwiczeń

    Autorzy

    Wydawnictwo

     

    Nr dopuszczenia    

    Uwagi

    Język polski

     

     

    NOWE Słowa na start!7

    Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

     

     

     

    Joanna Kościerzyńska,

    Joanna Ginter, Katarzyna Łęka, Joanna Krzemińska, Joanna Kostrzewa, Natalia Bielawska

    Nowa Era

     
     

     

    907/4/2020

     

    Język angielski

     

    ''Repetytorium ósmoklasisty" część 1 klasa 7, podręcznik

     

     

     
    ''Repetytorium ósmoklasisty" część 1

     

     

    Malcolm Mann,

    Steve Taylore-Knowels

    Macmillan Education

     

     

    1100/1/2020

     

     

     

     

    Język niemiecki

     

     

    ,,Naturlich auf Deutsch!"

    klasa 7

     

    ,,Naturlich auf Deutsch!" ćwiczenia

     

    WSiP

     

    1166/2023

     

     

    Historia

     

    "Wczoraj i dziś. Klasa 7. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej"

     

    Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow

    Nowa Era

     

    877/4/2020/z1

     

     

     

    Matematyka

     

     

    Matematyka z plusem 7

     

    Matematyka z plusem 7. Ćwiczenia podstawowe. J. Lech

    Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej

    GWO

     

    780/4/2017

     

     

    Plastyka

    ,Do dzieła!” Klasa 7.
    Podręcznik do plastyki do szkoły podstawowej.

     

    Ipczyńska Marta, Mrozkowiak Natalia

    Nowa Era

    903/4/2020/z1

       

    Geografia

    Planeta Nowa. Geografia7. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

    Planeta Nowa.

    Zeszyt ćwiczeń  do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

    Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

    Nowa Era

     

     
     

    906/3/2019/z1

     

     

     

    Biologia

     

     

    Puls życia. Podręcznik  do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Nowa edycja 2020-22

     

    Małgorzata Jefimow

    Nowa Era

     

     

    844/3/2020/z1

     

     

     

    Fizyka

    ,,To nasz świat - fizyka"

    Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

     

     

     

    GWO

     

     

     

     

    Chemia

    Chemia

    Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 7

     

    Kamil Kaznowski

    Krzysztof M. Pazdro

     

    Oficyna Edukacyjna

     

    816/1/2017

     

     

    Informatyka

     

    Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 7. 

     

    Grażyna Koba

    Nowa Era

     

    847/4/2020/z1

     

    Muzyka

    Lekcja muzyki

    Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

     

     

    Monika Gromek, Grażyna Kilbach

     

    Nowa Era

     

    852/4/2020/z1

     

     

     

     Religia

     

     

    “Bóg wskazuje nam drogę”

    dwie części

     

    Red.: s. Beata Zawiślak, ks. Dr Marcin Wojtasik

    Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

     

    AZ-23-01/18-PO-2/22

    Do nauki  religii rodzice zakupują samodzielnie tylko podręcznik!

     

    KLASA 8

    Przedmiot

    Tytuł podręcznika

    Zeszyt ćwiczeń

    Autorzy

    Wydawnictwo

    Nr dopuszczenia    

    Uwagi

    Język polski

     

     

    NOWE Słowa na start!

    Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

     

     

     

    Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel,

    Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

    Nowa Era

     

    907/5/2021/z1

     

     

    Język angielski

     

    "Brainy 8"  podręcznik

     

    "Brainy 8"  zeszyt ćwiczeń

    Autor książki ucznia: Catherine McBeth

    Autor zeszytu ćwiczeń: Nick Beare

    Macmillan Education

    831/5/2021

     

    Język niemiecki

     

     

    Wir smart 5. Język niemiecki dla szkoły podstawowej klasy IV-VIII

    Wir smart 5 zeszyt ćwiczeń

    Giorgio Motta, Aleksandra Kubicka, Ewa Książek-Kempa, Ewa Wieszczeczyńska, Barbara Kania 

    Lektor Klett

    828/5/2018

     

    Historia

     

     

    "Wczoraj i dziś."

    Klasa 8. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej"

     

    Robert Śniegocki,

    Agnieszka Zielińska

    Nowa Era

    877/5/2021/z1

     

     

    Wiedza o społeczeństwie

    ,,Dziś i jutro". Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej.

     

    Iwona Janicka,Arkadiusz Janicki,Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

    Nowa Era

    874/2021/z1

     

    Matematyka

     

     

    Matematyka z plusem 8

     

    Matematyka z plusem 8. Ćwiczenia podstawowe. J. Lech

    Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej

    GWO

    780/5/2018

     

     

    Geografia

    Planeta Nowa Geografia8. Podręcznik do szkoły podstawowej.

     

    Geografia 8 Zeszyt ćwiczeń

    Ryszard Przybył

    Tomasz Rachwał

    Nowa Era

     

    906/4/2021/z1

     

    Biologia

     

     

    Biologia 8 Puls życia.

     

     

    Beata Sągin, Andrzej Boczarowski

    Nowa Era

     

    844/4/2021/z1

     

    Fizyka

    Spotkania z fizyką

    Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

     

     
     

    Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

     

    Nowa Era

    885/2/2018

     

    Chemia

    Chemia

    Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 8

     

    Kamil Kaznowski

    Krzysztof M. Pazdro

    Oficyna Edukacyjna

    816/2/2017

     

     

    Informatyka

     

     

    Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 8.

     

    Grażyna Koba

    Nowa Era

    847/5/2021/z1

     

    Edukacja dla bezpieczeństwa

    Żyję i działam bezpiecznie.

     

    Jarosław Słoma

    Nowa Era

    846/2017

     

     Religia

    ,,Mocą Ducha Świętego zmieniamy świat"  - dwie części

     

    red. s. Beata Zawiślak

    Wydawnictwo Święty Wojciech

    AZ-24-01/18-PO-7/23