• ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE

     W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 1

      

     Decyzję o miejscu odbycia obowiązkowego, rocznego przygotowania przedszkolnego podejmują rodzice. Wśród możliwych wariantów realizacji tego etapu edukacji są m.in. zapisanie lub pozostawienie dziecka w przedszkolu, do którego uczęszcza, bądź zapisanie dziecka do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej. Świadomi potencjału infrastrukturalnego oraz zasobów kadrowych z pełną świadomością zapraszamy do zapisów do naszego oddziału przedszkolnego.   

      

            

     Przekraczanie szkolnych progów można poddać podwójnej interpretacji - z jednej strony to możliwość zapoznania się z nową infrastrukturą, umożliwienie poznania zasad rządzących szkolną rzeczywistością (specyfika pomieszczeń, rozkładu zajęć itp.). Niewątpliwą zaletą w tym kontekście jest wyodrębniona dla dzieci, oddzielna część budynku, w związku z czym nie są one narażone na codzienny zgiełk dyktowany odgłosem dzwonków. Kontakt ze starszymi kolegami  umożliwiają zaś wspólnie podejmowane inicjatywy, konkursy czy zabawa obok siebie na boisku, czy w drodze do i  ze szkoły. Umożliwia to bezpieczną obserwację i asymilację do szkolnych warunków w tempie wyznaczonym przez dziecko.

      

       

     Zaplecze infrastrukturalne to także 4 przystosowane do potrzeb podopiecznych sale dydaktyczne, wyposażone m.in. w dywan, kąciki tematyczne, sprzęt multimedialny. Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego mają do dyspozycji także własną świetlicę-bawialnię oraz pomieszczenia sanitarne. Oddział przedszkolny czynny jest w godzinach od 6.30-17.30,  zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się o godz. 8.00 i trwają do godz. 13.00.

      

      

     Drugim sposobem interpretacji przekroczenia szkolnych progów jest wejście na kolejny poziom mentalny, gdzie wymagania i oczekiwania wobec samego siebie wzrastają. Sprzyja to stymulowaniu postaw samodzielności czy odpowiedzialności („Potrafię to zrobić, chodzę już przecież do szkoły!”), te zaś są bazą kształtowania bardziej rozbudowanych zasobów, takich jak: wytrwałość, cierpliwość, sumienność, systematyczność czy odpowiedzialność. Wielu z tych cech nie dałoby się odpowiednio wykształcić bez możliwości łączenia wyzwań dydaktycznych z dalszą możliwością, tak istotnej w tym wieku rozwojowym, zabawy. Za odpowiednie proporcje wspomnianych form aktywności odpowiedzialni są przedszkolni wychowawcy.

      

       

     Zaangażowana kadra pedagogiczna dba o rozwój podopiecznych podczas codziennych zajęć dydaktycznych oraz innych form edukacji i wychowania. Oprócz zajęć w salach lekcyjnych oraz czasu poświęconego samodzielnej zabawie, organizowane są wyjazdy integracyjne na początku roku i wieńczące naukę, konkursy tematyczne związane ze zmieniającymi się porami roku bądź obchodami świąt, dzieci mają okazję uczestniczyć w andrzejkowym czy karnawałowym szaleństwie. Wymierne efekty pracy wychowawców rodzice i bliscy mogą obserwować podczas uroczystości i występów z okazji Dnia Babci czy Dnia Rodziny. Podejmowana jest cykliczna współpraca z instytucjami lokalnymi i z firmami zewnętrznymi. Dla chętnych dzieci i rodziców dostępna jest także szeroka oferta płatnych zajęć pozalekcyjnych. Dzieci objęte są opieką pielęgniarki, umożliwia się im korzystanie z usług dentobusa. W ramach realizacji podstawy programowej odbywają się zajęcia z wychowania fizycznego i angielskiego, a po uzyskaniu zgody na udział w lekcjach religii. Deficyt w sferze dydaktyczno - wychowawczej pomagają wyrównać zajęcia z logopedii czy spotkania z pedagogiem.

      

     W roku szkolnym 2022/2022 najmłodsi uczniowie uczą się w trzech oddziałach: 0a, 0b, 0c.

     Każda grupa ma dwóch wychowawców:

     0a - p. Katarzyna Nowak i p. Kamila Mączyńska

     0b - p. Magdalena Ratajczak  i p. Joanna Molendowicz

     0c - p. Ewelina Brzoska i p.Patrycja Czerniejewicz 

     Język angielski - p. Katarzyna Maciąg

     Religia - p. Monika Hybel

     Logopedia - p. Barbara Wesół, p. Renata Stankiewicz

     Psycholog -  p. Aleksandra Hak