• "Muzyka potrzebą narodów" Ludwig van Beethoven

      

     Koło flażoletowe „Tęczowe Nutki” 

     działa w naszej szkole nieprzerwanie od 2002 roku.

     Naszym celem jest umuzykalnianie dzieci, dostarczanie im radości z tworzenia muzyki, rozbudzanie pasji i zamiłowań oraz rozwijanie muzycznych talentów.

     Członkami zespołu są uczniowie z klas I – III, którzy bawią się przy muzyce, doskonalą umiejętności gry na flażolecie, poznając coraz szerszy repertuar zarówno utworów dziecięcych, jak i patriotycznych oraz ludowych. Grają także muzykę dawną i celtycką.

     Z końcem każdego roku szkolnego koło dziękuje trzecioklasistom za trzy lata wspólnych koncertów, a we wrześniu rozpoczyna się nowy nabór skierowany do pierwszoklasistów.

     Tęczowe Nutki koncertują na szkolnych akademiach i przedstawieniach. Organizowane są również w szkole koncerty dla zaproszonych gości, tj. „Koncert Noworoczny” oraz „Koncert na zakończenie sezonu artystycznego Pro Sinfoniki”. Flażoleciści wyjeżdżają też z opiekunkami na comiesięczne sobotnie koncerty Pro Sinfoniki do Poznańskiej Filharmonii. „Tęczowe Nutki” biorą też udział w szkolnym projekcie „Muzyka łagodzi obyczaje”.

     Tęczowe Nutki wielokrotnie koncertowały poza szkołą, w tym:

     • podczas Dnia Europy na Starym Rynku w Poznaniu i w Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu w ramach trwającej od 2005 roku współpracy z Europe Direct Poznań. Dzięki tej współpracy szkoła otrzymała bezpłatnie szereg materiałów i pomocy, które służą naszym uczniom. Tęczowe Nutki przyczyniły się również do udziału w Europejskim Projekcie Wymiany Ozdób Choinkowych. Nagrania z ich występów powędrowały wraz z folderem o Gminie Komorniki do kilkunastu szkół w Europie;

     • na Targach Poznańskich dla studentów i profesorów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,

     • w ramach Betlejem Poznańskiego, wraz ze szkolnym chórem Feeling. 

     • w Poznańskiej Katedrze podczas corocznego kolędowania przy Betlejemskim Żłóbku;

     • podczas finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Komornikach;

     • podczas gminnych wydarzeń patriotycznych;

     • w ramach spotkań opłatkowych członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Komornickiej;

     • w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

     Tęczowe Nutki zostały uhonorowane wieloma nagrodami, w tym zdobyły drugie i dwukrotnie trzecie miejsce w trzech edycjach Regionalnego Dziecięcego Przeglądu Pieśni Ludowej „Kukułeczka” w Tulcach. Jest to impreza mająca na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży polskich tradycji śpiewaczych oraz zachowanie od zapomnienia polskich pieśni ludowych, zwłaszcza tych pochodzących z Wielkopolski.

     Zespół wyjeżdżał też na coroczne warsztaty flażoletowe do Swarzędza. Organizatorem spotkań był Swarzędzki Dom Kultury i Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa. Koncertował z francuską grupą
     „Le Condor” i kapelą ludową „Po Zagonach”.

     Grupa Tęczowe Nutki to nie tylko sposób na spędzenie wolnego czasu po zakończonych lekcjach. To przede wszystkim wizytówka naszej szkoły i naszej gminy w regionie.

     Istotnym jest fakt, że do grona flażolecistów zapraszane są wszystkie dzieci, których pasją jest muzyka, ruch i zabawa. Szansa dawana jest wszystkim chętnym dzieciom, aby mogły odkryć w sobie zdolności i zamiłowanie do muzyki. To cel tak bardzo istotny w edukacji wczesnoszkolnej. Nasze koło umieszczono na liście przykładów Dobrych Praktyk Kuratorium Oświaty w Poznaniu.