• Kijesteśmy???

     

    Jesteśmy uczestnikami projektu „Wielkoduchy - program rozwoju wolontariatu w szkołach podstawowych”.

    Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Creo z Poznania,

    a w jego ramach w szkołach w Wielkopolsce zostały uruchomione Szkolne Kluby Wielkoducha.

    W naszej szkole od lutego 2015 roku, również działa klub, a jego członkami są uczniowie

    pod opieką pań Marty Broniszewskiej i Anny Wiśniewskiej.

   • Tyle dobrego już zrobiliśmy...

     

    organizujemy świąteczne zbiórki żywności: Wielkanocną i Bożonarodzeniową. Żywność przekazujemy do Banku Żywności

    zbieraliśmy przybory szkolne na wyprawkę wrześniową

    prowadziliśmy Dzień Uśmiechu

    robiliśmy kartki dla dzieci przebywających w szpitalu

    zbieramy nakrętki dla Stefci oraz Lilki– dzięki nakrętkom zbieranym w naszej szkole Stefcia miała już pokryte częściowo trzy turnusy rehabilitacyjne!

    zorganizowaliśmy loterię fantową, podczas której zbieraliśmy dary dla zwierząt ze schroniska w Poznaniu

    zbieraliśmy odzież, którą przekazano do MONAR

    robiliśmy maskotki Wielkoducha, które były sprzedawane na aukcji charytatywnej

    pomagaliśmy w organizacji i przeprowadzeniu festynu „Razem dla Radka”

    mieliśmy też zajęcia warsztatowe: z Qullingu, Pierwszej Pomocy, o tematyce jak nie marnować żywności, o starości i szacunku do osób starszych oraz osób niepełnosprawnych

     

    Cały czas staramy się działać na rzecz innych!

    Dziękujemy i zapraszamy do dalszego wspomagania naszych akcji!!!