•  

     Szanowni rodzice i uczniowie

      

       Nazywam się Jolanta Matusik. Jestem pielęgniarką z 33- letnim stażem zawodowym.  Dyplom Pielęgniarki uzyskałam w 1987 roku i podjęłam pracę w szpitalu  w Skwierzynie na oddziale pediatrycznym. Od 1991 do 1998 roku pracowałam w Ośrodku Zdrowia w Komornikach jako pielęgniarka zabiegowa oraz w punkcie pobrań krwi. Pracę w szkołach po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji rozpoczęłam w 1999roku jako Indywidualna Praktyka Pielęgniarki Szkolnej w ramach kontraktu z Kasą Chorych. Obecnie pracuję w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach oraz w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach jako Podmiot Leczniczy zarejestrowany w Urzędzie Wojewódzkim w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Od 21 września 2016 roku posiadam tytuł Specjalisty Pielęgniarstwa w Środowisku Nauczania I Wychowania.

      Zadania pielęgniarki szkolnej oraz ilość godzin pracy jakie pielęgniarka powinna zapewnić przedstawione są w załączniku nr 4 w wykazie świadczeń gwarantowanych. Godziny pracy dostosowane są ściśle do ilości dzieci w danej szkole jednak z uwagi na pandemię i brak zajęć w chwili obecnej są skrócone.

      

      

     WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI LUB HIGIENISTKI SZKOLNEJ UDZIELANYCH W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

     Dziennik_Ustaw_Zalacznik_nr_4.pdf