• Informacje ogólne

    •  

     PREZYDIUM W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

     • Przewodnicząca: Paulina Chołdrych (kl. 5a)
     • Z-ca Przewodniczącej: Michał Lokke (kl. 5c)
     • Sekretarz: Agnieszka Ciucias (kl. 4c)
     • Skarbnik: Bogumiła Apanowicz-Kuska (kl. 8d)
     • Komisja rewizyjna: Eugeniusz Klaczyński (kl. 7c) i Anita Kędziora (kl. 5d)
     • Opiekunowie strony: Agnieszka Ciucias (kl. 4c); Jakub Podlewski (nauczyciel)

      


      

     HARMONOGRAM SPOTKAŃ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

      

     • 16 listopada 2021
     • 04 stycznia 2022
     • 05 kwietnia 2022
     • 31 maja 2022

      


     BUDŻET 

     Wysokość składki na rok szkolny 2021/2022 wynosi 50 zł rocznie. 

     Wpłat można dokonać w formie przelewu na rachunek bankowy Rady Rodziców.

     Nr rachunku bankowego:

     48 9043 1025 2025 0019 9834 0001

     Rada Rodziców Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach

     ul. Staszica 25

     62-052 Komorniki

     UWAGA!!! PRZY PRZELEWIE KONIECZNE JEST PODANIE KLASY, KTÓRA WPŁACA PIENIĄŻKI.

     Zasady_wplat_na_RR.pdf

      


     KONTAKT

     Każdy z rodziców może kontaktować się z Radą Rodziców poprzez wychowawcę klasy, przedstawiciela klasy w Radzie Rodziców lub maila radaspkomorniki@gmail.com.


     DOKUMENTY

     Regulamin_Rady_Rodziców.pdf