Nawigacja

Catering

Ważne informacje

Informacje dotyczące obiadów


Jadłospis na bieżący tydzień

Alergeny


Informacja dla rodziców

 

 

Informujemy, że od 01.09.2017 Jest udostępniony nr konta, na które będzie można wpłacać opłaty za obiady szkolne.

Rodzice( opiekunowie ) zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki do 10-tego każdego miesiąca w godzinach od 8.00 do 15.00 w sklepiku szkolnym. W dniu 10-tego każdego miesiąca od 8.00 do 17:00 ( w przypadku świąt kolejny dzień ) kontakt tel. p. Marietta 885 314 537

 W przypadku nieterminowego dokonywania wpłat lub niezapłacenia w danym miesiącu do 15 każdego miesiąca dziecko zostanie wypisane z obiadów.

Wpłacać na konto można tylko pełną kwotę za cały miesiąc bez odliczeń!

W przypadku odliczeń z powodu nieobecności dziecka, wpłata na konto możliwa tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z p Mariettą nr tel. 885 314 537

W tytule wpłat proszę o umieszczenie Imienia i Nazwiska dziecka, która klasa i za jaki okres dotyczy wpłata. Cena obiadu I danie 3.00, II danie 7.50, I + II danie 9.00 zł

Termin wpłat wyłącznie do 10-tego każdego miesiąca.

 

Citi Handlowy

Paweł Wiśniewski

62-052 Komorniki

Ul. Poznańska 17

 

Nowy numer rachunku

96 1030 0019 0109 8503 3003 2558

 


 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY

 

Rok szkolny 2018/2019  od dnia.........................................

Nazwisko i imię ucznia................................................................................................................

Adres zamieszkania............................................. klasa..........wychowawca…………………....

Imiona i nazwisko rodziców (opiekunów) ……………………………………………………..

Kontakt: tel.........................,.............................,.e-mail ...............................................................

Kwota za I danie 3.00, II danie 7.50, I+II 9.00 zł

Rodzice( opiekunowie ) zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki do 10-tego każdego miesiąca w godzinach od 8.00 do 15.00 w sklepiku szkolnym. W dniu 10-tego każdego miesiąca od 8.00 do 17:00 ( w przypadku świąt kolejny dzień ) kontakt tel. p. Marietta 885 314 537

 W przypadku nieterminowego dokonywania wpłat lub niezapłacenia w danym miesiącu do 15 każdego miesiąca dziecko zostanie wypisane z obiadów.

Możliwość płacenia przelewem, wszystkie informacje na stronie szkoły w zakładce obiady.

Zgody prosimy dostarczać do dnia 05.09.2018 r.

 

Twoje dane osobowe są należycie chronione. Ich administratorem jest Restauracja Aleksandra

Paweł Wiśniewski z siedzibą w Komorniki, Korczaka 18. Dane osobowe wykorzystywane są jedynie zgodnie z celem ich przekazania (między innymi: realizacji transakcji sprzedaży. Masz prawo do wglądu w te dane oraz zarządzania udzielonymi zgodami.

 

 

 data , podpis rodziców / opiekunów prawnych

 


do pobrania:  KARTA_ZGLOSZENIA_UCZNIA_NA_OBIADY.docx

KARTA_ZGLOSZENIA_UCZNIA_NA_OBIADY.pdf