• „Przygody szewczyka Dratewki”
     • „Przygody szewczyka Dratewki”

     • Klasa 1b przygotowała teatrzyk kukiełkowy pt „Przygody szewczyka Dratewki” na motywach książki Janiny Porazińskiej „Szewczyk Dratewka”. Naszym celem była koleżeńska współpraca przy realizacji wspólnego zadania. Po przeczytaniu lektury, uczniowie własnoręcznie wykonali rekwizyty, scenografię i ułożyli teksty.

      15 i 16 lutego przedstawienie obejrzeli pierwszoklasiści i przedszkolaki ze szkolnych zerówek. Swobodna gra aktorska, szczególnie interpretacja i budowanie nastroju spodobały się młodym widzom.

      Praca metodą projektu integruje zespół klasowy, daje szansę uczniowi odkryć uzdolnienia i zamiłowania do różnych aktywności oraz pozwala dzielić się radością z innymi.

      Zadanie zrealizowane w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”.

      Dorota Błaszczyk

    • 23 lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją 
     • 23 lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją 

     • Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją został ustanowiony przez Ministra Zdrowia w 2001 roku, a celem obchodów tego dnia jest upowszechnianie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia. Depresja jest jedną z najczęściej występujących chorób na świecie. Według prognoz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w 2030 roku będzie na pierwszym miejscu w rankingu najczęstszych chorób cywilizacyjnych. Szacunkowe dane wskazują, że na całym świecie z depresją zmaga się 320 mln ludzi, a w Polsce około 1,5 mln osób. Według najnowszych badań, w okresie pandemii COVID- 19 osób chorujących na depresję może być dwa razy więcej. 

      Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi przez nas artykułami w kącikach psychoedukacyjnych dla uczniów (przejdź do strony) i rodziców (przejdź do strony). 

      Wioletta Wardziak-Lubka

      Aleksandra Hak

      psychologowie szkolni

    • Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny
     • Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny

     • Dnia 24 listopada 2021 r. w szkole odbyła się XXVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny, którego organizatorem była firma edukacyjna Łowcy Talentów – Jersz. W matematycznej rozgrywce wzięło udział ponad 33 tysiące uczestników z całej Polski. Z naszej szkoły do konkursu przystąpiło 96 uczniów klas 1-8.  Za rozwiązanie testu pierwszoklasiści mogli zdobyć 120 punktów, a uczniowie klas 2-8 mogli otrzymać 150 punktów. Wynik bardzo dobry osiągnęli uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów. Aby otrzymać wynik dobry, należało zdobyć co najmniej 70% punktów. Uczestnicy musieli się wykazać pomysłowością, umiejętnością logicznego myślenia, czytaniem ze zrozumieniem.

       

      Wynik bardzo dobry uzyskali:

      Wiktor Gręda kl. 1d

      Emma Kaźmierczak kl. 2b

      Mateusz Szymański kl. 3f

      Witold Mikulski kl. 4d

      Mateusz Tomaszewski kl.5e

      Jan Dymek kl. 8c

      Piotr Dymek 8c

       

      Wynik dobry otrzymali:

      Wiktor Kolman kl.2d

      Dominik Złotnikiewicz kl.3a

      Zofia Tomiak kl. 3f

      Mateusz Kowalski kl. 3c

      Remigiusz Garbowski`3c

      Agata Laurentowska kl. 4e

      Paweł Juwa kl. 4c

      Piotr Dymek 8c

      Jakub Piechowiak 8d

       

      Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

       

       

      Szkolni koordynatorzy konkursu:

      Dorota Błaszczyk, Monika Jakielczyk-Jankowska, Jolanta Kasprowicz, Marta Lipińska, Agata Szczepańska

    • Naklejki aktywizujące
     • Naklejki aktywizujące

     • W ostatnim czasie, z myślą o najmłodszych, nasza szkoła wzbogaciła się o naklejki aktywizujące. Jak twierdzą ich twórcy, zostały one zaprojektowane tak, aby pobudzić różne zmysły jednocześnie oraz wspierać harmonijny rozwój psychomotoryczny oraz integrację sensoryczną dzieci.

      Uczniowie bawiąc się wspomagają rozwój koordynacji i integracji sensorycznej oraz redukują napięcie i stres. Taka ścieżka, to jednocześnie świetna zabawa i ćwiczenia. Można ją znaleźć na korytarzu na parterze przy szatniach uczniów.

      Zachęcamy do zabawy.

       

      Anna Sikorska

    • Uczniowie 1E pomagają ptakom przetrwać zimę!
     • Uczniowie 1E pomagają ptakom przetrwać zimę!

     • Uczniowie klasy 1E postanowili pomóc ptakom przetrwać zimę – wykonali smakowe kule z ziarnami, które następnie powiesili na drzewach w okolicy swoich domów. Dzięki temu skrzydlaci przyjaciele mają szansę przetrwać zimę, a wiosną w podziękowaniu będą pięknie śpiewać ptasie trele. Teraz pozostaje już tylko obserwować, kto zawita do ptasiej stołówki?

      Marta Maciejewska

    • Dzień Bezpiecznego Internetu
     • Dzień Bezpiecznego Internetu

     • Dzień Bezpiecznego Internetu – święto obchodzone w całej Europie w pierwszej połowie lutego. Został ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach programu "Safer Internet". Celem ustanowienia takiego dnia było zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

      W naszej szkole w klasach 1-3 również zaakcentowaliśmy wydarzenie organizując akcję „Bezpieczeństwo w Sieci”. W ramach tego przedsięwzięcia podjęliśmy szereg działań, mających na celu przypomnienie uczniom istotnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa w sieci oraz zagrożeń jakie niesie niewłaściwe korzystanie z zasobów internetowych. Wychowawcy klas przeprowadzili cykl pogadanek dotyczących bezpiecznego Internetu. Uczniowie obejrzeli prezentację oraz krótkie filmy poruszające problematykę zagrożeń internetowych, podjęto edukację poprzez zabawę: gry, krzyżówki, wykreślanki. Uczniowie bardzo chętnie i rzeczowo wypowiadali się na temat korzyści jak i zagrożeń wynikających z posługiwania się Internetem. Dzięki podjętym działaniom uczyli się jak bezpiecznie korzystać z sieci, postępować zgodnie z prawem, nie narażając się na niebezpieczeństwo. Uświadomili sobie, że Internet jest bezpieczny, ale pod warunkiem, że rozważnie się z niego korzysta. Mali uczniowie przygotowali też wystawę plakatów pt. „Jak wyobrażam sobie wirusa komputerowego?” Prace ozdabiają korytarze szkolne przypominając o płynących z sieci zagrożeniach.

      Zespół edukacji wczesnoszkolnej

      Marta Maciejewska, Iwona Jankowiak, Agnieszka Łysak

    • XVI Międzyszkolny Konkurs Regionalny
     • XVI Międzyszkolny Konkurs Regionalny

     • XVI Międzyszkolny Konkurs Regionalny

      pt. „Ziemia Komornicka moja Mała Ojczyzna”

      dla uczniów klas I - III


      Etap szkolny

      Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach.


      Uczestnicy konkursu: uczniowie z klas I, II, III ze

      • Szkoły Podstawowej nr 1 Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach,
      • Szkoły Podstawowej nr 2 im Marii Skłodowskiej – Curie w Plewiskach,
      • Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach,
      • Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach,
      • Szkoły Podstawowej nr2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach,
      • Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach


      Termin: 7 marzec 2022 roku.


      Cele :

      - poszerzenie wiedzy o gminie Komorniki, ukazanie jej uroków,

      - kształtowanie tożsamości regionalnej,

      - poznanie gwary komornickiej,

      - prezentowanie walorów turystyczno-rekreacyjnych naszej gminy.


      Tematyka:


      Klasy I

      „Poznaj gminę z misiem Tedo”

      Ilustracja do wybranej zwrotki wiersza Elżbiety Matyjaszczyk

      (pobierz wiersz)

      • Technika dowolna,
      • format A4,
      • dołączony fragment wiersza „Miś Tedo”,
      • imię i nazwisko ucznia, klasa.


      Klasy II i III

      „Słownik gwary komornickiej”

      Plakat przedstawiający pejzaż, martwą naturę lub portret.

      • Technika dowolna,
      • na plakacie napisać estetycznie (nakleić) co najmniej 10 wyrazów/ wyrażeń gwarowych,
      • format A3 lub większy,
      • imię i nazwisko ucznia, klasa.


      Wszystkie prace będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

      Wewnątrzszkolne jury dokona wyboru trzech najciekawszych prac z każdej grupy wiekowej (I, II, III). Nagrodą jest udział w etapie międzyszkolnym i dyplom.      Etap międzyszkolny


      Nagrody:

      Wewnątrzszkolne jury dokona wyboru trzech prac konkursowych z każdej grupy wiekowej (I, II, III). Prace biorą udział etapie międzyszkolnym.


      Każdy uczestnik etapu międzyszkolnego otrzyma dyplom.

      Laureaci zostaną uhonorowani nagrodą rzeczową i dyplomem.

      Wyniki opublikujemy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach do 14 marca 2022 r.      Zapraszamy.


      Organizatorki konkursu:

      Dorota Błaszczyk, Paulina Perz-Szydłowska, Katarzyna Proch

    • Konsultacje dla ósmoklasistów
     • Konsultacje dla ósmoklasistów

     • Od 07.02.2022 r. uruchamiamy na terenie szkoły konsultacje dla uczniów przygotowujących się do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty. Podczas konsultacji uczeń  ma możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem.

      Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem (zobacz) i zasadami konsultacji (zobacz)

      Zapraszamy!

    • Warsztaty- bezpieczne ferie
     • Warsztaty dla sześciolatków - bezpieczne ferie

     •  

      W ramach innowacji pedagogicznej „Pierwsza pomoc przedmedyczna - pomagam od najmłodszych lat” 13 stycznia w oddziale zerówkowym odbyły się warsztaty.

      Zajęcia poprowadził pan Piotr Zagajewski - instruktor pływania i ratownictwa WOPR oraz właściciel kompleksu Aquapos.

      Celem spotkania było uświadomienie uczniom zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw i sportów zimowych, oraz przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

      Dzieci dowiedziały się, w jaki sposób można bezpiecznie spędzić ferie zimowe; jak należy unikać miejsc niebezpiecznych podczas zabawy. Przypomniały sobie nazwy sportów zimowych, oraz jaki strój jest odpowiedni do pogody i warunków atmosferycznych.

      Atrakcją warsztatów były, przyniesione przez pana Piotra, pomoce medyczne i sprzęt ratunkowy. Uczniowie mieli możliwość ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, poprzez stosowanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (uciski klatki piersiowej) z użyciem fantoma medycznego.

      Dzieci aktywnie uczestniczyły w scenkach, kiedy ktoś potrzebuje pomocy na zamarzniętym jeziorze, przykrywały się kocem termicznym, zakładały kamizelkę ratunkową i kask, oraz oglądały, co zawiera torba ratownicza.

      Podsumowaniem zajęć było wykonanie plakatu „Bezpieczne ferie”.

      Ewelina Brzoska

    • Świąteczny podarunek
     • Świąteczny podarunek

     • Okres świąteczno – noworoczny kojarzy się między innymi z prezentami. Taki podarunek trafił także do biblioteki szkolnej. Mama jednego z uczniów naszej szkoły, zakupiła i przekazała do biblioteki 50 nowych książek! Są wśród nich lektury, a także literatura dla młodszych dzieci. W imieniu wszystkich serdecznie dziękuję za ten miły gest, a podarowane książki niech przyczynią się do pomnożenia radości jaką daje czytanie.

    • Akcja charytatywna „Świąteczna paka dla zwierzaka”
     • Akcja charytatywna „Świąteczna paka dla zwierzaka”

     •  W grudniu 2021 roku we wszystkich świetlicach została przeprowadzona zbiórka karmy i akcesoriów dla bezdomnych zwierząt zamieszkujących schronisko w Gaju. Dzieci z klas Ib, Ic, Ie uczęszczające do świetlicy przygotowały 5 plakatów informacyjnych i tym samym reklamujących to ważne przedsięwzięcie. W akcji mogli wziąć udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, którym los kotów i psów pozbawionych ciepłego domu nie jest obojętny. W ciągu trzech tygodniu udało się zebrać kilka kartonów wypełnionych jedzeniem, zabawkami, miskami i ciepłymi podusiami oraz kocami dla potrzebujących czworonogów. Jesteście WIELCY kochani!!!

       Bez Was to by się nie udało w takim wymiarze! Wszystkie dary zostały przeze mnie dostarczone z ogromną radością :) 

       W imieniu własnym, pracowników schroniska oraz ich małych i dużych podopiecznych przekazuję Wam raz jeszcze wyrazy podziękowania za okazaną dobroć i okazane serce, wierząc, że przyczyni się to do uśmiechu niejednego obdarowanego psiaka czy kociaka :)

       

      Danuta Robicka

    • Byliśmy w fabryce bombek świątecznych w Gnieźnie
     • Byliśmy w fabryce bombek świątecznych w Gnieźnie

     • Bombki cieszą nasze oczy i trudno sobie wyobrazić bez nich święta. Ale zanim zawisną na choince, muszą przejść długą drogę. Przekonali się o tym uczniowie klasy 3c i 3 f, którzy mieli możliwość zobaczyć proces produkcji ozdób świątecznych w fabryce Bombek KADPOL.

    • Wynki konkursu - bobmka
     • Wyniki konkursu dla klas I-III na ‘’Świąteczną bombkę z pozdrowieniami’’ 

     • Ozdoby bożonarodzeniowe stanowią piękną dekorację naszych wnętrz. Bombki, bo o nich tu mowa, cieszą nasze oczy i trudno sobie wyobrazić bez nich święta. Uczestnicy konkursu bardzo dobrze poczuli magiczną moc bożonarodzeniowej atmosfery i wykonali przepiękne bombki z pozdrowieniami. Wykazali się pracowitością, pomysłowością i dużym poczuciem piękna. Każda bombka była śliczna i wyjątkowa.

      Wszystkim dziękujemy za udział w świątecznym konkursie.

       

      Laureatką konkursu

      "Świąteczna bombka z pozdrowieniami"

      została Hanna Kufel-Ostrowska z klasy II b

       

      Serdecznie gratulujemy!

       

      Organizatorki

      Hanna Woźniak

      Katarzyna Proch

      Marta Lipińska

      Monika Jakielczyk-Jankowska

    • Konkurs Piosenki Świątecznej w klasach 1-3
     • Konkurs Piosenki Świątecznej w klasach I-III

     • Nic tak pięknie nie wprowadza w magię Świąt Bożego Narodzenia, jak świąteczne piosenki i kolędy. To nasza piękna szkolna tradycja – w grudniu młodzi artyści próbują swoich sił w Konkursie Piosenki Świątecznej. Występują solo lub w zespole, zawsze wspaniale przygotowani, pięknie ubrani, przejęci… Słyszymy znane utwory – „Wśród nocnej ciszy”, „A kto wie, czy za rogiem”, „Bosy pastuszek”, ale też nowe, zupełnie nieznane.

      16 grudnia 2021 r., odbyła się XVII edycja Konkursu Piosenki Świątecznej.

       

      Organizatorzy zaproponowali w regulaminie dwa etapy: klasowy i szkolny.

      W drugim etapie klasę reprezentował jeden solista i jeden zespół .

       

      Młodzi wokaliści zadbali o właściwą oprawę inscenizacyjną, wykazali się umiejętnościami interpretacyjnymi, dykcją i intonacją.

      Jury konkursowe pracowało w składzie:

      • klasy I: Gabriela Ukaszewska, Katarzyna Proch
      • klasy II i III: Dorota Błaszczyk, Iwona Chruściel, Paulina Perz- Szydłowska

      Nagrodzonym i wyróżnionym uczniom wręczono dyplomy.

       

      Serdecznie gratulujemy!

       

      Organizatorzy konkursu:

      Dorota Błaszczyk, Iwona Chruściel, Katarzyna Proch

       

       

       

      Nagrodzeni:

       

      klasy I soliści:

       

      I miejsce: Maria Suszyńska, I a „Wśród nocnej ciszy””

      II miejsce: Zofia Rykaczewska, I b „Pastuszek bosy”

      III miejsce: Zofia Jurczyk, I c „Siedem reniferów”

      Wyróżnienie: Laura Przydróżna, Id

       

      zespoły:

       

      I miejsce: zespół z klasy I e „Piosenka piernikowa”

      II miejsce: zespół z klasy I c „Szła kolęda”

      III miejsce: zespół z klasy I a(Lena Kaczor, Julia Jucewicz, Pola Dobrowolska,

      Martyna Krzyżańska, Liliana Sicińska)

      Wyróżnienie: zespół z klasy I b ( Maja Tomaszewska, Kornelia Mańczak, Malwina Linka,

      Hanna Granops) „Kto wie, czy za rogiem”

       

      klasy II i III soliści:

       

      I miejsce: Weronika Mazurek, II b „Siedem reniferów”

      II miejsce: Oliwia Tanasiewicz, II d „Pastuszek bosy””

      III miejsce: Alicja Sołkowicz, II c „Gdy się Chrystus rodzi””

      Wyróżnienie: Zofia Płaczkowska, III f „Hej, w dzień narodzenia”

       

      zespoły:

       

      I miejsce: zespół z klasy III a (Natalia Kobusińska, Wiktoria Surdykowska, Laura Walawander,

      Patrycja Jankowiak, Alicja Przechrzta)

      II miejsce: zespół z klasy II d (Aleksandra Przewoźniak, Oliwia Tanasiewicz) „Podarunki z nieba”

      III miejsce: zespól z klasy II b (Emma Kaźmierczak, Alicja Żołądkiewicz, Amelia Maćkowiak,

      Tomasz Marczak, Mikołaj Szymczak, Bogdan Januchowski,

      Adam Cichocki, Mikołaj Stolarski, Piotr Hamrol) „Zaśpiewajmy mu”

      Wyróżnienie:

      zespół z klasy II c (Zofia Jankowska, Natasza Maćkowska, Zuzanna Rożek) „Pastuszek bosy”

       

      Serdecznie gratulujemy!

    • Konkurs „Piernikowy zawrót głowy”
     • Konkurs „Piernikowy zawrót głowy”

     • W okresie od 29 listopada do 20 grudnia 2021 roku w naszej szkole trwał konkurs dedykowany uczniom klas 1 – 8 i dzieciom z oddziału przedszkolnego, pod nazwą „Piernikowy zawrót głowy”. Liczba wysłanych zdjęć dziecięcych wypieków, a tym samym konkursowych prac była duża. Pomysłowość, pracowitość oraz różnorodność prac przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Wyobraźnia dzieci i rodziców nie zna granic, a fotografie świątecznych wypieków, które mogliśmy podziwiać były tego potwierdzeniem. Nadesłane zdjęcia zawierały przeróżne wzory pierników, były domki, zwierzaki, trójwymiarowe choinki, ozdoby świąteczne, nutki, aniołki, ludziki i wiele innych. Wszystkie prace zasługują na nagrodę i wyróżnienie. Wierzymy, że czas spędzony na wspólnych wypiekach pozwolił całym rodzinom cudowanie spędzić wspólne chwile. Mamy nadzieję, że był okazją do rozmów, wspólnego śpiewania, radości i nieskrywanej przyjemności, a piernikowy zapach, rozchodzący się po domu przypomniał o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia. Wierzymy, że rodzinne piernikowanie przyczyniło się do kontynuowania pięknych, rodzinnych tradycji.

      W związku z tym, że był to jednak konkurs, należało wybrać najpiękniejsze prace. Wybór był wyjątkowo trudny. 22 grudnia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Podczas podejmowania decyzji, organizatorzy konkursu wzięli pod uwagę pomysłowość wykonania, staranność i dokładność oraz wrażenia wizualne. Niestety nie mogliśmy poczuć walorów smakowych tych fantastycznych świątecznych wypieków, piernikowy aromat nie rozniósł się po szkole, ale jesteśmy pewne, że w Waszych domach było kolorowo, pięknie i pachnąco. Największe wrażenie zrobiły na nas następujące prace:

       

      Miejsce 1 ex aequo: Maja Ząbek – kl. 8 d, Adam Lisiecki – kl. 8 a

      Miejsce 2 ex aequo: Jakub Piechowiak – kl. 8 d, Aleksander Lisiecki – kl. 4 c

      Miejsce 3 ex aequo: Kamil Dominiak – kl. 6 a, Konrad Dominiak – kl. 4 a

      Wyróżnienia: Jan Fordoński – kl. 4 a, Wojciech Chrzanowski – kl. 1 c, Aleksandra Ząbek – kl. 2 c

       

      Mamy nadzieje, że upieczone cudowności będą wspaniałą ozdobą świątecznego stołu, pysznym przysmakiem świątecznym lub też wyjątkowym podarunkiem pod choinkę dla kogoś bliskiego Waszym sercom.

      Dziękujemy za zainteresowaniem konkursem, za wszystkie nadesłane prace i wspaniałą wspólną zabawę. Konkurs ten, na stałe zagości w naszym programie konkursów szkolnych. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

       

      Organizatorki konkursu:

      Daria Adamska

      Paula Mikołajczak

    • Wyniki konkursu dla klas I-III na Portret Żony Mikołaja
     • Wyniki konkursu dla klas I-III na Portret Żony Mikołaja

     • Żona Świętego Mikołaja to Pani Mikołajowa. Zgodnie ze świąteczną tradycją wspólnie z elfami wypieka herbatniki oraz pomaga swojemu mężowi, Mikołajowi, w przygotowaniu różnych podarków dla dzieci, a nawet rozdaje prezenty tym najgrzeczniejszym. A wszystko to po to, aby dzieci zostały obdarowane prezentami i mogły się cieszyć w święta Bożego Narodzenia.
       

    • Konkurs Piosenki Świątecznej
     • Konkurs Piosenki Świątecznej

     • Okres przedświąteczny w oddziale przedszkolnym SP1 im J. Korczaka w Komornikach upływał w świątecznym klimacie. Jednym z podjętych przez nas działań był konkurs piosenki świątecznej, który odbył się dnia 16.12.2021r. W konkursie wzięło udział 7 solistów oraz 1 duet.

    • Zimowe Warsztaty Artystyczne
     • Zimowe Warsztaty Artystyczne

     • Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci na Zimowe Warsztaty Artystyczne, które odbędą się w SP 1 w Komornikach w dniach 17-21.01.2022 r.

      W programie 4h zajęć dziennie: różne techniki taneczne, akrobatyka, warsztaty plastyczne, zabawy i inne atrakcje :) 

       

      Szczegóły i zapisy:

      Pas de Dominique Sztuka Tańca, nr tel. 607 071 616, dominique@avanti.poznan.pl

       

      Zapisy do 10 stycznia! Zapraszamy!