• Rekrutacja 2022/2023

    •  

      

     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach 

     ul. Staszica 25 , 62 – 052 Komorniki

      tel. (61) 8107-669, e-mail: sekretariat@spkomorniki.pl

      

     ogłasza

      zapisy do oddziału wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023

         do oddziału wychowania  przedszkolnego - dzieci z rocznika 2016 zamieszkałe na terenie 

     gminy Komorniki odbywać się będą poprzez Systemie Nabór.

      

     W związku z prowadzoną Rekrutacją na rok szkolny 2022/2023 uprzejmie informuję, że  dnia 11.03.2022r. (piątek) kończymy zbieranie wniosków od rodziców. 

     Dnia 11.03.2022r. o godz. 17.15 zamykamy System Nabór na wprowadzanie wniosków przez rodziców.

      

     Przy składaniu wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach obowiązują następujące dokumenty:

     • wygenerowany i wydrukowany wniosek ( z systemu nabór) o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podpisany przez obojga rodziców wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie stosowanych kryteriów.

     *oryginał skróconego aktu urodzenia dziecka - do wglądu.

     *dowód osobisty rodzica - do wglądu.

     *Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach przyjmowani są w pierwszej kolejności kandydaci zamieszkali na terenie Gminy Komorniki.

     * Przyjęcie dziecka odbywa się na postawie wypełnienia przez rodzica wniosku elektronicznego oraz określonych kryteriów       ( art. 130 ust. 4 u.p.o. – wniosek rodzica wszczyna postępowanie rekrutacyjne, art. 149 i 150 u.p.o. – określają treść wniosku i załączników składanych na potwierdzenie spełniania kryteriów rekrutacyjnych)

     *W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na obszarze gminy Komorniki, niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe (na podstawie art.131 ust.2 oraz art.150 ust 2, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, Dz.U. Z 2021 poz. 1082 ze zm. ) mające jednakowa wartość 50 punktów.

      

     do klasy pierwszej – dzieci z rocznika 2015 na podstawie zgłoszenia

     Zapisy  odbywać się będą w sekretariacie szkoły w dniach:

     28.02.2022 – 11.03.2022r. w godz. 8.00 – 16.00

     oraz 02 i 09 marca (środa) w godz. 9.00 – 17.00

      

     Dokumenty wymagane przy zapisach :

     * karta zgłoszenia (do pobrania ze strony internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja 2022/2023 - druki do pobrania lub w sekretariacie szkoły),

     *dowód osobisty rodzica,

     *oryginał skróconego aktu urodzenia do wglądu.

     W przypadku zapisu dziecka do innej szkoły, prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie.

      

     Przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego nie jest równoważne

     z przyjęciem w następnym roku do klasy I. 

     W naborze do klasy I pierwszeństwo będą miały dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

      

     Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach: 

     Komorniki, ulice: Komorniki, ulice: 3 Maja, Azaliowa, Boczna, Borówkowa, Brzoskwiniowa, Cyprysowa, Czeremchowa,  Forsycjowa, Gottlieba Daimlera, Jagodowa, Jałowcowa, Jana Brzechwy, Jaśminowa, Jeżynowa, Juliana Tuwima, Kalinowa, Kolejowa, Kolorowa, Komornicka, Konwaliowa, Janusza Korczaka, Krótka, ks. Wawrzyniaka, Kwiatowa, Lubońska, Maciejkowa, Magazynowa, Magnoliowa, Malwowa, Matowa, Młyńska od nr 63, Nizinna, Nowa, Ognikowa, Ogrodowa, Otwarta, Os. Zielone Wzgórze, Pasieki, Piastowska, Platynowa, Pogodna, Poziomkowa, Poznańska od ul. Pocztowej do granicy z miastem Poznań, Przemysłowa, Sadowa, Stanisława Nowaka, Stanisława Staszica,  Storczykowa, Towarowa, Truskawkowa, Tulipanowa, Warsztatowa, Wąska, Wichrowa, Widokowa, Wiosenna, Wirowska, Wiśniowa, Wrzosowa, Wspólna, Żabikowska, Złota, Żwirowa

      

     Zarzadzanie Wójta Gminy Komorniki

      

     uchwala_w_sprawie_sieci_szkol_2021(1).pdf

     UCHWALA_NR_XVIII_161_2019.pdf