• ,,Nie żyję tylko dla siebie”

     projekt edukacyjny

      

     Szkolny projekt edukacyjny podsumowuje działania profilaktyczne, których celem jest:

      

     •        Kształtowanie właściwych stosunków interpersonalnych,
     •        Uświadomienie odpowiedzialności za wybór celów życiowych
     •        Kształtowanie postaw prospołecznych w stosunku do osób słabszych i niepełnosprawnych,
     •        Kreowanie postaw tolerancji i wrażliwości na potrzeby innych,
     •        Popularyzacja praw człowieka, praw dziecka, obowiązków ucznia i ich respektowaniu,
     •        Wychowanie w duchu tolerancji i zrozumienia drugiego człowieka poprzez budowanie wzajemnej przyjaźni,
     •        Preferowanie zdrowego stylu życia
     •        Uczenie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.