•      Jesteśmy szkołą przyjazną, bezpieczną, współpracującą z rodzicami.

     Najważniejszym dobrem dla naszej szkoły jest Uczeń, który w przyjaznej atmosferze, wzajemnej akceptacji, poczuciu bezpieczeństwa może osiągać sukcesy w swojej karierze szkolnej.

     Uczymy i wychowujemy. Przygotowujemy do aktywnego i świadomego funkcjonowania we współczesnym świecie kierując się uniwersalnymi wartościami takimi jak:

      

     ü  uczciwość

     ü  wiarygodność

     ü  odpowiedzialność

     ü  wytrwałość

     ü  poczucie własnej wartości

     ü  szacunek dla innych ludzi

     ü  ciekawość poznawcza

     ü  kreatywność

     ü  przedsiębiorczość

     ü  kultura osobista

     ü  gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.