Nawigacja

O Szkołach Promujących Zdrowie Aktualności Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej Masz pytanie? Uczniowie dbają o zdrowie Raporty Zabawy ruchowe z mamą i tatą. Warto przeczytać W przyjaźni z prądem

Szkoła Promująca Zdrowie

O Szkołach Promujących Zdrowie

 

HISTORIA PROGRAMU

 

Program Szkoła Promująca Zdrowie realizowany jest w Polsce od 1991r. Rozpoczął się od projektu pilotażowego, zainicjowanego przez WHO/EURO, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Program rozwijał się najpierw w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a od 1 stycznia 2008r. w Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie - SHE. Polska została członkiem tej sieci jako jeden z pierwszych ośmiu krajów.

 

DEFINICJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

Szkoła promujaca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

- dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,

- podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi,

- tworzeniu zdrowego środowiska.

 

STANDARDY

 

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

 

1. Pomaga członkom społeczności szkolnej ( w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły

     promującej     zdrowie.                                                                                                                     

2. Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający :                                                                                                              

     - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej ( w tym rodziców ) i połeczności lokalnej,                 

     - skuteczności i długofalowości działań.                                                                                                 

 

3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększania jej jakości i skuteczności.                        

 

4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:                                                                                                            

     - osiąganiu satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia

własnej wartości u  uczniów i pracowników,                                                                                                            

     - zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,                                                                                                     

     - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.                                                                                                                                                                           

 

5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.