Nawigacja

Cyfrowa szkoła

Program

Szkolny Kodeks
Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych TIK

Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka

w Komornikach

 1. Uczniowie podczas pobytu w szkole mają wyłączony telefon komórkowy i inne urządzenia mobilne. Wyjątek stanowią dzieci klas III-VI, które oczekują w świetlicy szkolnej na odbiór przez rodziców. Mogą wówczas mieć włączony telefon i oczekiwać na wiadomość o przybyciu ich rodziców pod szkołę.
 2. Podczas korzystania z Internetu przestrzegamy zasad bezpieczeństwa, korzystamy z bezpiecznych stron internetowych, przestrzegamy regulaminów serwisów internetowych.
 3. Nie korzystamy ze stron internetowych dla dorosłych.
 4. Nie ufamy osobom poznanym w sieci.
 5. Nie używamy gotowych wypracowań i innych prac skopiowanych z internetu, a także nielegalnego oprogramowania.
 6. Wykorzystując informacje z internetu zawsze podajemy źródło dokumentu w swoich pracach.
 7. Szanujemy prawa autorskie.
 8. Zawsze chronimy swoje dane osobowe.
 9. Podczas zajęć lekcyjnych w pracowniach informatycznych komputery można włączyć tylko po uzyskaniu zgody od nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 10. Podczas zajęć w pracowniach komputerowych nie korzystamy z portali społecznościowych i brutalnych gier.
 11. Szanujemy sprzęt komputerowy, z którego korzystamy.
 12. Szanujemy innych użytkowników internetu, nie używamy wulgarnych słów, nie obrażamy siebie nawzajem, zachowujemy się kulturalnie w sieci.

 

Szkolny Zespół TIK

 

Program „Cyfrowa Szkoła”

to rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno­komunikacyjnych.

Celem programu jest sprawdzenie, jak najskuteczniej wykorzystać nowoczesne technologie w edukacji dzieci.

Opiera się on na dwóch założeniach.

Po pierwsze, że jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie takich kompetencji uczniów, które przygotowują ich do życia we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, gdzie korzystanie z nowoczesnych technologii jest podstawową umiejętnością.

Po drugie, że rozwój kompetencji uczniów powinien dokonywać się poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystania TIK. Celem programu „Cyfrowa Szkoła” jest wprowadzenie do polskich szkół nie tylko nowoczesnego sprzętu, ale przede wszystkim innowacyjnych metod nauki z jego wykorzystaniem.