• Microsoft Teams - instrukcja
     • Microsoft Teams - instrukcja

     • Cały czas pracujemy nad udoskonaleniem zdalnego nauczania w naszej szkole. Dzisiaj uczniowie otrzymają dane do logowania na własne konto w Office365, dające dostęp do  szkolnej poczty i różnych aplikacji firmy Microsoft, np. MS Word, PowerPoint, Forms itd. Jednak przede wszystkim konto to umożliwi nam współpracę w Microsoft Teams. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją.


      Najczęszte problemy podczas logowania:

      - loginem jest 4-cyfrowy numer, nie imię i nazwisko;

      - sprawdź czy wprowadziłeś poprawne hasło, uwzględnij małe i wielkie litery oraz znaki specjalne;
      - sprawdź czy w odpowiednie pole wpisałeś login i hasło;
      - po pierwszym logowania trzeba zmienić hasło. Nowe hasło nie może zawierać imienia i nazwiska ucznia, wtedy automatycznie blokuje. Musi się składać z 8 znaków i zawierać 3 z 4 grup: mała, wielka litera, cyfra, znak specjalny.


      Pomoc techniczna: https://support.office.com/pl-pl

      Regulamin korzystania z usługi Microsoft Teams ZOBACZ

    • Dyżury na Skype psychologów szkolnych
     • Dyżury na Skype psychologów szkolnych

     • Psychologowie szkolni podczas nauczania zdalnego odbywają dyżury online za pomocą programu Skype. W celu wyszukania psychologów szkolnych w programie Skype należy wpisać ich imię i nazwisko: Wioletta Wardziak-Lubka psycholog (live:wiola.lubka), lub Aleksandra Hak (aleksandrahakpsych).  

      Konsultacje i porady dla rodziców oraz rodziców i młodszych uczniów (0-4)

      Poniedziałek: 9.00-11.00 A. Hak

      Wtorek: 10.00-12.00 A. Hak

      Środa: 9.00-10.00 W. Wardziak-Lubka

                  9.00-11.00 A. Hak

      Czwartek: 10.00-12.00 W. Wardziak-Lubka

      Piątek:9.00-11.00 A. Hak

      Konsultacje i porady dla starszych uczniów (5-8)

      Poniedziałek:9.00-11.00 A. Hak

                               12.00-13.00 W. Wardziak-Lubka

      Wtorek: 11.00-13.00 W. Wardziak-Lubka

      Środa: 10.00-11.00 W. Wardziak-Lubka

      Czwartek: 11.00-13.00 A. Hak

      Piątek: 10.00-11.00 W. Wardziak-Lubka

                  9.00-11.00 A. Hak

    • Próbny egzamin ósmoklasisty
     • Próbny egzamin ósmoklasisty

     • Szanowni Państwo! Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Zainteresowani uczniowie będą mogli przystąpić do takiej próby od 30 marca do 1 kwietnia br. 

      Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

      • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
      • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
      • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

      CKE przygotowała również zasady oceniania rozwiązań zadań. Klucz odpowiedzi dla dyrektorów szkół zostanie zamieszczony 8 kwietnia br. na stronie internetowej CKE. Nauczyciele zainteresowanym uczniom udostępnią klucz, z którym każdy ósmoklasista zapozna się samodzielnie. Prace nie będą sprawdzane przez nauczycieli!

      Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez siebie formie, np.

      • w pliku w edytorze tekstów;
      • na wydruku;
      • korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
      • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

        Wzięcie udziału w  próbnym egzaminie ósmoklasisty jest dobrowolne. Centralna Komisja Egzaminacyjna proponuje, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mamy pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania.

       

       

    • Zdalne nauczanie
     • Zdalne nauczanie

     • Drodzy Rodzice i Uczniowie!

      Poniżej prezentujemy kilka wskazówek do pracy zdalnej. Zachęcamy do zapoznania się.


      Wskazówki do pracy zdalnej:

      Dla Rodzica:

      1. Rodzic utrzymuje bieżący kontakt ze szkołą za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

      2. W miarę możliwości wspiera dziecko w realizowaniu zadań nauczania zdalnego, przede wszystkim w zorganizowaniu miejsca i warsztatu pracy oraz planowaniu pracy:

      • Rodzice uczniów klas 0 – 3 pomagają w odbieraniu materiałów do zajęć przesyłanych przez wychowawców w e-dzienniku.
      • Rodzice uczniów klas 4 – 8 monitorują zaangażowanie dzieci w zdalne uczenie się, pomagają w razie potrzeby w uruchomieniu aplikacji.

      3.Zgłasza wychowawcy trudności związane ze zdalnym nauczaniem wynikające z:

      • braku dostępu do Internetu/komputera,
      • zagubienia/zapomnienia loginu lub hasła do e-dziennika oraz do poczty szkolnej,
      • choroby dziecka uniemożliwiającej kształcenie zdalne.

      Dla  Ucznia klas 4 - 8:

      1. Systematycznie sprawdza wiadomości w e-dzienniku oraz aplikacji Teams, zapoznaje się z materiałami przesłanymi przez nauczycieli na poszczególne dni tygodnia i na ich podstawie planuje swoją pracę.

      2. Terminowo wykonuje zadania, przesyła je nauczycielom.

      3. Utrzymuje kontakt z wychowawcą i nauczycielami, dopytuje o niezrozumiałe treści, prosi o pomoc w wykonaniu zadań, które sprawiają mu trudność.

      4. Pamięta, aby planować pracę w taki sposób, by znaleźć czas na odpoczynek i rozrywkę.

      5. Dba o rozwijanie zainteresowań, utrzymuje kontakt z kolegami przez dostępne mu komunikatory.

      6. Jeśli ma taką potrzebę, korzysta ze wsparcia pedagoga/psychologa korzystając z wiadomości w e-dzienniku.


      Szczegółowe informacje o zdalnym nauczaniu zawarte są w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły

      Dyżury nauczycieli on-line ZOBACZ

      Poradnik ODN Jak skutecznie uczyć się w domu ZOBACZ

    • OŚWIADCZENIE
     • OŚWIADCZENIE

     • Zgodnie z Zarządzeniem nr 155/2020 Wójta Gminy Komorniki kolejnym etapem rekrutacji jest dostarczenie oświadczenia woli przyjęcia do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2020/2021 (druk do pobrania na stronie szkoły). Prosimy o przesłanie oświadczenia drogą mailową na adres rekrutacja@spkomorniki.pl do dnia 27.03.2020 r.(scan, zdjęcie, itp)
       

      Pobierz oświadczenie

    • Wyniki rekrutacji do klasy I
     • Wyniki rekrutacji do klasy I

     • Uprzejmie informujemy, że do klasy I tylko jedno zgłoszenie zostało rozpatrzone negatywnie o czym rodzice zostali powiadomieni drogą mailową. Pozostałe zgłoszenia zostały rozpatrzone pozytywnie. Przypominamy, że zebranie dla rodziców uczniów klas I planowane jest na początek czerwca, o ile sytuacja na to pozwoli. 

    • Dostęp do Librusa
     • Dostęp do Librusa

     • Szanowni Państwo!

      Jeśli nie posiadacie dostępu do dziennika elektronicznego, z powodu zagubienia loginu/zapomnienia hasła, prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 16:00.

      Numer telefonu: 61 810 76 69

       

      Przypomnamy:

      Głównym narzędziem do komunikacji/konsultacji uczeń, rodzic - nauczyciel jest dziennik elektroniczny.

      Dodatkowo do  umożliwienia zdalnej edukacji wdrażamy system  TEAMS  - konta do systemu  pracy grupowej, hasła i instrukcje będą przekazywane  od jutra przez wychowawców poszczególnych klas.

      Uczniowie mają obowiązek regularnego zapoznawania się z materiałami otrzymywanymi od nauczycieli i wychowawców poprzez dziennik elektroniczny oraz do systematycznego wykonywania tych zadań.

    • Domowy obiadek - prosto do domu
     • Domowy obiadek - prosto do domu

     • Drodzy Państwo, przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji #zostańwdomu. Chcąc pomóc Państwu pogodzić pracę zdalną i opiekę nad dziećmiz innymi codziennymi obowiązkami wspólnie z Secret Gardenuruchomiliśmy dostawy posiłków prosto do Waszych domów. Zamówienia złożycie online na https://liblink.pl/4BXQVcyON9 lub telefonicznie 570 860 480.

      Zapraszamy do kontaktu.

      Bądźcie zdrowi, zostańcie w domu.

       Zespół Secret Garden Group

    • UWAGA
     • UWAGA

     • Szanowni Państwo

      Z uwagi na rozprzestrzeniający się wirus CONVID-19 i w trosce o zdrowie oraz bezpieczeństwo naszych uczniów, pracowników szkoły uprzejmie informujemy, iż z dniem 16.03.2020r do 25.03.2020r kontakt z pracownikami szkoły możliwy jest wyłącznie zdalnie.

      Wszelkie pytania prosimy kierować na adres poczty elektronicznej sekretariat@spkomorniki.pl lub telefonicznie 61 810 76 69.

      Szkolne place zabaw i boiska zostają zamknięte.

    • Rekrutacja 2020/2021
     • Rekrutacja 2020/2021

     • Przypominamy rodzicom, że rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 trwa do 13.03.2020r godz.16:00. 

      Więcej informacji i dokumenty wymagane przy zapisach znajdziecie Państwo w zakładce:

      https://spkomorniki.edupage.org/a/rekrutacja-2020202

      Zapraszamy

       

      Zapisy do oddziału wychowania przedszkolnego oraz klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021:

      • do oddziału wychowania  przedszkolnego - dzieci z rocznika 2014 zamieszkałe na terenie 

      gminy Komorniki na podstawie wniosku.

      • do klasy pierwszej – dzieci z rocznika 2013 lub 2014 na podstawie zgłoszenia

      Zapisy  odbywać się będą w sekretariacie szkoły

       

       

    • Od 16.03.2020 zawieszenie zajęć w szkołach
     • Od 16.03.2020 zawieszenie zajęć w szkołach

     • Informujemy, że w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów, następuje zawieszenie zajęć od poniedziałku 16.03.2020 r. do 25.03.2020r

      Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, placówki, dla których Gmina Komorniki jest organem prowadzącym w dniach 12 i 13 marca (czwartek i piątek) będą organizować zajęcia opiekuńcze dla dzieci i młodzieży.Od poniedziałku, 16 marca placówki oświatowe będą zamknięte dla dzieci i młodzieży.Decyzja ta ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz jego ograniczenie.

       

      Wszelkie ważne informacje będziemy zamieszczali na bieżąco na stronie internetowej szkoły oraz za pośrednictwem Librusa.

     • XIV Międzyszkolny Konkurs Regionalny pt. „Ziemia Komornicka moja Mała Ojczyzna” dla uczniów klas II i III

     • Ziemio moja droga, tak jak Cię dziś widzę,

      z twą przeszłością, której nigdy się nie wstydzę,

      pozdrowiona bądźże, jak Słońce na Niebie!.

      Tyś od wieków, a ja też jestem u siebie.

      / Stanisław Nowak/

       

      Fenomenalnie przygotowani do konkursu finaliści, zachwycili zaproszonych gości i organizatorów swą wiedzą o Ziemi Komornickiej. Uczestnicy 11 marca 2020 roku spotkali się w Szkole Podstawowej nr 1 w Komornikach  drugo i trzecioklasiści ze  Szkoły Podstawowej w Chomęcicach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Komornikach, oraz gospodarze przystąpili do wieloetapowego maratonu wiedzy.

      Patronat nad konkursem objął wójt gminy, pan Jan Broda.

      Ten autorski projekt ma na celu przede wszystkim poszerzenie wśród najmłodszych uczniów  wiedzy o gminie Komorniki, ukazanie jej uroków i kształtowanie tożsamości regionalnej. Cieszy nas fakt, iż grono finalistów reprezentują także nowi mieszkańcy naszej gminy. Niejednokrotnie ich rodzice pochodzą z odległych regionów Polski, a Gmina Komorniki jest ich nową „Małą Ojczyzną”.

      Finaliści pracowali nad zadaniami konkursowymi najpierw grupowo. Różnorodność zadań sprawdzała nie tylko wiedzę, ale także umiejętność kojarzenia. Uczniowie odpowiadali na pytania z wiedzy ogólnej. Wśród zadań konkursowych znalazł się niełatwy także dla rdzennych mieszkańców Ziemi Komornickiej język gwarowy, którym porozumiewali się jej dawni  mieszkańcy. Następnie w rywalizacji indywidualnej wyłoniony został „Regionalista Roku 2020”. Drugo- i trzecioklasiści odpowiadali  w tym etapie na pytania dotyczące historii oraz współczesności Ziemi Komornickiej.

      Wiedza najmłodszych mieszkańców naszej gminy okazała się imponująca!

      Docenili to zaproszeni goście, a zarazem jurorzy w konkursie:

      p. Barbara Turowska, przewodnicząca TPZK, p. Bogdan Czerwiński- historyk, regionalista, współzałożyciel i działacz TPZK, p. Urszula Mojsiej koordynator do spraw polityki senioralnej w Komornikach, p. Elżbieta Grodzka specjalistka do spraw organizacji zajęć dzieci i młodzieży przy GOK w Komornikach.

      Goście uhonorowali naszych finalistów cennymi nagrodami, które wręczała pani Bożena Czaińska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Komornikach.

       

      Laureaci XIV Międzyszkolnego Konkursu Regionalnego

       

      „Regionalistką Roku 2020”

      został

      Łukasz Mazurek ze SP nr 1 w Komornikach

      II miejsce: Marcin Baranowski SP w Chomęcicach

      III miejsce: Paweł Juzwa SP nr 1 w Komornikach


      W rywalizacji zespołowej

      I miejsce:

      Marcin Baranowski, Jeremi Moskalik, Franciszek Samelski

      SP Chomęcice

      II miejsce:

       Paweł Juzwa, Stanisław Szydłowski, Łukasz Mazurek

      SP nr 1 Komorniki

      III miejsce:

      Zofia Jankowska, Liliana Kosmalska,  Anna Tracz

      SP nr 2 Komorniki
       

      Serdecznie dziękujemy  fundatorom nagród: Radzie Rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Komornikach, Urzędowi Gminy w Komornikach, panu Mirosławowi Wielochowi, radnemu Powiatu Poznańskiego oraz zaproszonym gościom.

      Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.
       

      Organizatorki:

      Dorota Błaszczyk, Katarzyna Proch, Paulina Perz- Szydłowska

    • Przedstawienie dla TPZK
     • Przedstawienie dla TPZK

     • Dnia 4 marca na zaproszenie wychowawców oraz uczniów oddziału przedszkolnego  na spotkanie do naszej szkoły przybyli członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Komornickiej. Każda z klas przygotowała krótki program artystyczny w czasie którego zaproszeni gości wybrali się w daleką podróż do Afryki,  przypomnieli sobie historię o „Czerwonym Kapturku” oraz fragmenty znanych bajek oglądając „Zamieszanie w krainie bajek”. W podziękowaniu za zaproszenie oraz piękne przedstawiennie młodzi artyści otrzymali od TPZK słodką drobnostkę. Spotkanie zakończyło się  małym poczęstunkiem  a każda  z Pań  z okazji zbliżającego się „Dnia kobiet” otrzymała przygotowany  przez naszych uczniów  upominek.

      Wychowawcy Oddziału Przedszkolnego

      J.Murkowska, M.Ratajczak, K.Nowak, E.Brzoska, N.Łuczak

    • Zasady edycji SBO
     • Zasady edycji SBO

     • Informacje ogólne: Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego. Nie jest to więc tylko symulacja, ale autentyczny proces konsultacyjny oparty na partycypacji, a jego bezpośredni rezultat – zrealizowany projekt młodzieżowy – staje się wręcz namacalny dla uczniów. Wszystko po to by pokazać, że warto być zaangażowanym młodym obywatelem!

      Aktualna edycja Szkolnego Budżetu Obywatelskiego jest elementem przedsięwzięcia pt. DziałaMY! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Metropolii Poznań” współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

      Składanie projektów:

      • Składanie projektów odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie online formularza zgłoszeniowego projektu poprzez portal www.konsultacje.metropoliapoznan.pl. 
      • Projekty można zgłaszać w terminie od 05.03.2020 do 19.03.2020
      • Propozycje projektów mogą składać: uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły
      • Liczba propozycji projektów możliwych do złożenia przez jedną osobę uprawnioną: 1
      • Maksymalna kwota realizacji zgłoszonego projektu wynosi 1000 zł.
      • Cele składanych w ramach edycji projektów powinny służyć szkole oraz społeczności szkolnej.
      • Zgłaszane projekty powinny mieć charakter inwestycyjny/twardy (bez możliwości budowy/rozbudowy obiektów) lub nieinwestycyjny/miękki.
      • Zgłaszane projekty powinny być możliwe do realizacji do dnia 30.05.2020
      • Składane projekty powinny spełniać wymogi racjonalności oraz efektywności kosztowej.

      Opiniowanie:

      • Zgłoszone projekty będą weryfikowane pod względem zgodności z zasadami danej edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego oraz możliwościami ich terminowej realizacji.
      • Sprawdzania zgodności projektów podejmie się Komitet Opiniujący złożony m.in. z nauczycieli oraz Dyrekcji.
      • Opiniowanie projektów odbędzie się w terminie od 20.03.2020 do 27.03.2020
      • Opiniowanie zakończy się zatwierdzeniem listy projektów przeznaczonych do głosowania. Lista ta zostanie upubliczniona na portalu www.konsultacje.metropoliapoznan.pl a także w sposób widoczny zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole.

      Głosowanie:

      • Głosowanie odbędzie się w dniu 07.04.2020
      • Prawo do udziału w głosowaniu posiadają uczniowie oraz nauczyciele
      • Liczba głosów, które może oddać osoba uprawniona do głosowania: 1
      • Głosowanie odbędzie się w budynku szkoły – adres: 62-052 Komorniki, ul.Staszica 25
      • Głosowanie zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad poufności i bezstronności i odbędzie się poprzez wypełnienie papierowych kart do głosowania i umieszczenie ich w zamkniętej urnie do głosowania.
      • Liczenia głosów podejmie się Komisja Sprawdzająca złożona z wybranych nauczycieli i uczniów szkoły.
      • Osobom wchodzącym w skład Komitetu Opiniującego nie przysługuje prawo głosu.

      Wyniki:

      • Wyniki głosowania zostaną ogłoszone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników na portalu www.konsultacje.metropoliapoznan.pl a także na tablicy ogłoszeń w szkole.
      • W przypadku równej liczby głosów dwóch lub więcej projektów, wygrany projekt lub projekty zostanie/zostaną wybrane drogą losowania.

      Realizacja projektu/projektów wybranego/wybranych w głosowaniu:

      • Zwycięski projekt/projekty zostanie zrealizowany w terminie do 30.05.2020
      • Jeżeli kwota wybranego projektu w trakcie jego realizacji okaże się wyższa niż wskazany w ramach edycji limit, może on zostać zrealizowany jedynie częściowo. Jeśli nie będzie możliwości realizacji częściowej może on zostać odrzucony, a jego miejsce zajmie wówczas następny projekt z największą liczbą głosów.

      *Warunkiem uczestnictwa w bieżącej edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego (SBO) jest wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie jednego z oświadczeń (zgoda rodzica lub oświadczenie wnioskodawcy pełnoletniego) oraz dostarczenie właściwego dokumentu do koordynatorów projektu w terminie nie późniejszym niż do dnia zakończenia naboru wniosków.

      Kontakt: Marta Broniszewska, Anna Wiśniewska