• Rekrutacja 2023/2024 

      

     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach 

     Ul. Staszica 25, 62-052 Komorniki 

     Tel. (61) 8107-669, e-mail: sekretariat@spkomorniki.pl 

      

     ogłasza  

     zapisy na rok szkolny 2023/2024 

     do oddziału przedszkolnego - dzieci z rocznika 2017 

     zamieszkałe na terenie Gminy Komorniki, które odbywać się będą poprzez system „Nabór” 

      

     W związku z prowadzoną rekrutacją na rok szkolny 2023/2024 

     Uprzejmie informuję, że dnia 15.03.2023 r. (środa) kończymy zbieranie wniosków od rodziców/opiekunów prawnych. 

      

     Dnia 15.03.2023 r. o godz. 17.00 zamykamy System Nabór na wprowadzanie wniosków przez rodziców/prawnych opiekunów. 

      

     Przy składaniu wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach obowiązują następujące dokumenty: 

     • Wygenerowany i wydrukowany wniosek (z systemu nabór) o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podpisany przez obojga rodziców/opiekunów prawnych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie stosownych kryteriów. 

     • Oryginał skróconego aktu urodzenia dziecka - do wglądu. 

     • Dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego - do wglądu. 

     • Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach przyjmowani są w pierwszej kolejności kandydaci zamieszkali na terenie Gminy Komorniki. 

     • Przyjęcie dziecka odbywa się na podstawie wypełnienia przez rodzica/opiekuna prawnego wniosku elektronicznego oraz określonych kryteriów (art. 130 ust.4 u.p.o. - wniosek rodzica wszczyna postępowanie rekrutacyjne, art.149 i 150 u.p.o. - określają treść wniosku i załączników składanych na potwierdzenie spełniania kryteriów rekrutacyjnych) 

     • W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na obszarze Gminy Komorniki, niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe (na podstawie art.131 ust.2 oraz art.150 ust.2, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, Dz.U. Z 2021 poz. 1082 ze zm.) mające jednakową wartość 50 punktów.  

      

     do klasy pierwszej - dzieci z rocznika 2016 na podstawie zgłoszenia. 

     Zapisy odbywać się będą w sekretariacie szkoły w dniach: 

     01.03.2023 - 15.03.2023 r. w godz. 08.00 - 16.00 

     oraz 

     07 i 14 marca (WTOREK) w godz. 09.00 - 17.00 

      

     Dokumenty wymagane przy zapisach: 

     • Karta zgłoszenia (do pobrania ze strony internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja 2023/2024 - druki do pobrania, w sekretariacie szkoły lub na portierni „A”). 

     • Dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego – do wglądu. 

     • Oryginał skróconego aktu urodzenia - do wglądu. 

      

     W przypadku zapisu dziecka do innej szkoły, prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie. 

      

     Przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego nie jest równoważne z przyjęciem w następnym roku szkolnym do klasy I. W naborze do klasy I pierwszeństwo będą miały dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. 

      

     Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach: 

     Komorniki, ulice: 3 Maja, Azaliowa, Boczna, Borówkowa, Brzoskwiniowa, Cyprysowa, Czeremchowa, Forsycjowa, Gottlieba Daimlera, Jagodowa, Jałowcowa, Jana Brzechwy, Jaśminowa, Jeżynowa, Juliana Tuwima, Kalinowa, Kolejowa, Kolorowa, Komornicka, Konwaliowa, Janusza Korczaka, Krótka, ks. Wawrzyniaka, Kwiatowa, Lubońska, Maciejkowa, Magazynowa, Magnoliowa, Malwowa, Matowa, Młyńska od nr 63, Nizinna, Nowa, Ognikowa, Ogrodowa, Otwarta, Os. Zielone Wzgórze, Pasieki, Piastowska, Platynowa, Pogodna, Poziomkowa, Poznańska od ul. Pocztowej do granicy z miastem Poznań, Przemysłowa, Sadowa, Stanisława Nowaka, Stanisława Staszica, Storczykowa, Towarowa, Truskawkowa, Tulipanowa, Warsztatowa, Wąska, Wichrowa, Widokowa, Wiosenna, Wirowska, Wiśniowa, Wrzosowa, Wspólna, Żabikowska, Złota, Żwirowa 

      

      

      

     Dyrektor Szkoły 

     Hanna Drapiewska.