• Program

    • Szkolny Kodeks
     Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych TIK

     Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka

     w Komornikach

     1. Uczniowie podczas pobytu w szkole mają wyłączony telefon komórkowy i inne urządzenia mobilne. Wyjątek stanowią dzieci klas III-VI, które oczekują w świetlicy szkolnej na odbiór przez rodziców. Mogą wówczas mieć włączony telefon i oczekiwać na wiadomość o przybyciu ich rodziców pod szkołę.
     2. Podczas korzystania z Internetu przestrzegamy zasad bezpieczeństwa, korzystamy z bezpiecznych stron internetowych, przestrzegamy regulaminów serwisów internetowych.
     3. Nie korzystamy ze stron internetowych dla dorosłych.
     4. Nie ufamy osobom poznanym w sieci.
     5. Nie używamy gotowych wypracowań i innych prac skopiowanych z internetu, a także nielegalnego oprogramowania.
     6. Wykorzystując informacje z internetu zawsze podajemy źródło dokumentu w swoich pracach.
     7. Szanujemy prawa autorskie.
     8. Zawsze chronimy swoje dane osobowe.
     9. Podczas zajęć lekcyjnych w pracowniach informatycznych komputery można włączyć tylko po uzyskaniu zgody od nauczyciela prowadzącego zajęcia.
     10. Podczas zajęć w pracowniach komputerowych nie korzystamy z portali społecznościowych i brutalnych gier.
     11. Szanujemy sprzęt komputerowy, z którego korzystamy.
     12. Szanujemy innych użytkowników internetu, nie używamy wulgarnych słów, nie obrażamy siebie nawzajem, zachowujemy się kulturalnie w sieci.

      

     Szkolny Zespół TIK

      

     Program „Cyfrowa Szkoła”

     to rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno­komunikacyjnych.

     Celem programu jest sprawdzenie, jak najskuteczniej wykorzystać nowoczesne technologie w edukacji dzieci.

     Opiera się on na dwóch założeniach.

     Po pierwsze, że jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie takich kompetencji uczniów, które przygotowują ich do życia we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, gdzie korzystanie z nowoczesnych technologii jest podstawową umiejętnością.

     Po drugie, że rozwój kompetencji uczniów powinien dokonywać się poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystania TIK. Celem programu „Cyfrowa Szkoła” jest wprowadzenie do polskich szkół nie tylko nowoczesnego sprzętu, ale przede wszystkim innowacyjnych metod nauki z jego wykorzystaniem.