Nawigacja

Konkursy

ROK SZKOLNY 2013/2014

Konkursy przeprowadzone w I semestrze 2013/2014

Raz wygrywasz, raz przegrywasz, ale zawsze "coś" zdobywasz...

W klasach od 0-VI

 II WIELKOPOLSKI  KONKURS POEZJI PATRIOTYCZNEJ „NIE RZUCIM ZIEMI SKĄD NASZ RÓD”

 
 

1. Organizator: Wydawnictwo Króla Maciusia I

2. Patroni: Honorowy Patronat Pana dr Mariana Króla Prezesa Towarzystwa    im. Hipolita Cegielskiego

3. Jury: nauczyciele poznańskich szkół, poeci, aktorzy

 

Warunki  uczestnictwa:

1. Recytacja jednego dowolnego utworu patriotycznego (lub jego fragmentu). Uczniowie podczas przesłuchań półfinałowych prezentują swoje utwory anonimowo. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje kopertę z kartą uczestnictwa, na której jury nanosi swoją punktację. Dopuszczalne jest wyrażanie emocji zarówno mową jak i gestykulacją. Nie ogranicza się czasu trwania utworu.

 

2. Półfinały odbędą się  w Poznaniu dla Wielkopolski Centralnej . Finał oraz uroczysta gala odbędzie się w Poznaniu. Podczas uroczystej gali konkursu swoje utwory recytują wszyscy laureaci (miejsca 1,2,3 i wyróżnienia). Decyzje jury na każdym etapie konkursu są niepodważalne.

 

I etap (etap szkolny) – do 21 marca 2014 r.

II etap (półfinały): 5 kwietnia 2014 r. w Poznaniu

III etap (finał) – 24 maja 2014 r. - wyłonienie laureatów. W III etapie wprowadza się kategorię "pieśń patriotyczna" (dla chętnych).

Uroczysta gala finałowa – 14 czerwca 2014 r. w Poznaniu – wręczenie  laureatom nagród

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, organizatorzy szkolnego etapu konkursu:

Mateusz Woźniak, Irena Małecka, Alicja Nowowiejska

 

       

IX WIELKOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY - ZNAKI WIARY

 

„Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20)

 

Organizatorzy konkursu:

Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II w Archidiecezji Poznańskiej

 

1.  Tematem konkursu jest interpretacja w formie plastycznej słów:

 „Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20)

 

2. Udział w konkursie polega na wykonaniu jednej pracy indywidualnej w dowolnej technice plastycznej płaskiej na formacie A3 lub A4 (kredka, ołówek, malarstwo, mozaika, witraż itp.) lub przestrzennej (instalacja, rzeźba o rozmiarach nie przekraczających 100 x 100 x100cm)

 

3. Szkolny organizator konkursu (katecheta lub nauczyciel plastyki) zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi maksymalnie pięć najlepszych nie później niż do dnia 31 marca 2014 roku na adres:

Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi

ul. Mickiewicza 9, 64-500 Szamotuły (z dopiskiem: Konkurs „Znaki wiary”)

Kontakt telefoniczny: 061 2921614

 

4. Każda praca powinna na odwrocie zawierać:

- nazwę konkursu z zaznaczeniem kategorii wiekowej (Szkoła Podstawowa IV-VI)

- tytuł pracy,

- imię, nazwisko i wiek autora,

- adres szkoły,

- imię i nazwisko szkolnego koordynatora konkursu oraz telefon kontaktowy.

 

5. Prace konkursowe oceniać będzie komisja powołana przez organizatora.

 

6. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Prawa autorskie przechodzą na organizatora. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne promowanie ich prac przez organizatora konkursu oraz podanie ich danych osobowych do publicznej wiadomości.

 

7. Szkoły, których uczniowie zostaną nagrodzeni lub wyróżnieni, otrzymają pisemną informację o wynikach konkursu, dacie i miejscu otwarcia wystawy pokonkursowej oraz wręczenia nagród
i wyróżnień. Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej: www.skarga-szamotuly.edu.pl. Przewiduje się nagrody dla zdobywców I,II,III miejsca oraz wyróżnienia.

 

8. Prace uczniowie składają najpóźniej do 28 marca 2014 roku.

 

9. Organizator szkolnego etapu konkursu: Mateusz Woźniak, Irena Małecka

 

Harmonogram konkursów matematycznych

Jeśli chcesz sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności matematyczne oraz logiczne myślenie zgłoś się do udziału w konkursach matematycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem konkursów matematycznych w klasach 4-6, które odbędą się w naszej szkole w roku szkolnym 2013/2014.

Udział ucznia w konkursach jest dobrowolny. Szczegółowych informacji udzielają i przyjmują zgłoszenia udziału w konkursie nauczyciele matematyki.

Jolanta Nowaczyk, Elżbieta Gęsior, Joanna Łukomska

 

PROJEKTY EDUKACYJNE, KONKURSY PRZEDMIOTOWE I MIĘDZYPRZEDMIOTOWE

 

Prosimy zapoznać się z zestawieniem planowanych w naszej szkole w bieżącym roku szkolnym projektów edukacyjnych, konkursów przedmiotowych i międzyprzedmiotowych.

 

KONKURSY PRZEDMIOTOWE organizowane przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu

 
 •  Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego (dawniej humanistyczny)
 •  Wojewódzki Konkurs Matematyczny
 •  Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy

 

Terminarz

Listopad

Cz 21 Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy - etap szkolny 
P 22 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego - etap szkolny
Cz 28 Wojewódzki Konkurs Matematyczny - etap szkolny

Styczeń

P 10 Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy - etap rejonowy 
Cz 16 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego - etap rejonowy
P 17 Wojewódzki Konkurs Matematyczny - etap rejonowy 

Luty, marzec

S 22 Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy - etap wojewódzki
P 28 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego - etap wojewódzki
S 1 Wojewódzki Konkurs Matematyczny - etap wojewódzki

 

 Wojewódzki Konkurs Matematyczny

Testy 2012/2013

Testy  2011/2012


Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2012/2013

 

klasy 0-VI

Konkursy przeprowadzone w I semestrze 2012/2013

w klasach od 0 do VI

 

VIII Miedzyszkolny Konkurs Przyrodniczy "Uroki Wielkopolskiego Parku Narodowego"

 

Finał konkursu odbył się  14.12.2012r. (piątek) w Szkole Podstawowej w Komornikach ul. Staszica 25 o godz. 16.00    sprawozdanie z konkursu

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
  ul. Staszica 25
  62-052 Komorniki
 • 061-81-07-669
  fax 061-81-08-531