Nawigacja

 • Zapisy do szkoły

  Zapisy do szkoły odbywać się będą od 02 marca 2015r do 31 marca 2015r.    Szczegóły w zakładce Rekrutacja.

 • Drzwi otwarte w naszej szkole

  09.02.2015

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Komornikach zaprasza rodziców 6-latków na drzwi otwarte, które odbędą się 05 marca 2015r  w godz. 17.00-18.00. Każdy będzie mógł przyjść do szkoły, poznać nauczycieli, dowiedzieć się  jaka jest oferta edukacyjna placówki oraz sprawdzić, jak funkcjonuje szkoła i jak organizowana jest nauka dla najmłodszych uczniów.

  Od 1 września 2015 roku do szkoły pójdą wszystkie dzieci urodzone w 2009 roku oraz w drugim półroczu 2008 roku.

 • Ogólnopolski Konkurs Matematyczny MAT

  05.03.2015

  W dniu 14 stycznia 2015 roku odbył się Ogólnopolski Konkurs Matematyczny MAT.  Zadania konkursowe wymagały skupienia, sprytu, wyobraźni i logicznego kojarzenia faktów. Z zadaniami zmierzyło się ponad 8 tys. uczestników z całej Polski, w tym 25 uczniów naszej szkoły.

  Laureatami konkursu zostali: 

  Kajetan Daroch uczeń klasy 5c, 1 miejsce w województwie, 

  Jan Majchrzak  uczen klasy 6a, 1 miejsce w województwie, 

  Natalia Maciuszonek z klasy 4d uzyskała wynik bardzo dobry i zajęła 2 miejsce w województwie.

   Świetne wyniki uzyskali również:

  • Mikołaj Szafrański z klasy 3,  4 miejsce w województwie
  • Mateusz Suliga z klasy 2,  5 miejsce w województwie
  • Julia Frankiewicz  z klasy 4,  miejsce w województwie
  • Antoni Rajtar z klasy 5a,  5 miejsce w województwie
  • Jan Pachla z klasy 3,  6 miejsce w województwie
  • Jan Woźniak z klasy 5d,  6 miejsce w województwie

   

  Laureatom gratulujemy osiągniętych wyników, a pozostałym uczestnikom – odwagi, uporu i ambicji. Wierzymy, że dzięki tym niezwykłym cechom jesteście w stanie w przyszłości odnosić liczne sukcesy.

 • PROJEKT EDUKACYJNY KLAS O-III ,,APETYT NA ŚWIAT”

  02.03.2015

  Doświadczenia poszukujące są  tym rodzajem działania pedagogicznego, które dzieciom w pełni pozwalają na inicjatywę, samodzielność, poszukiwania i kreatywność.

  Z metod  dość powszechnie stosowanych w procesie nauczania, bliskich  doświadczeniom poszukującym, jest projekt edukacyjny.

       Organizujemy tak nauczanie, aby rozbudzić w uczniach naszej szkoły pragnienie wiedzy i prowadzić ich drogą, która się otwiera na coraz to nowe horyzonty do zdobycia”. Dlatego też tworzymy i wdrażamy projekty edukacyjne, które umożliwiają uczniom naszej szkoły aktywne poznawanie gminy, regionu, ojczyzny, Europy i świata.

       Poprzez realizację zaplanowanych działań staramy się wyposażyć uczniów w  umiejętności samodzielnego  planowania, oryginalnego myślenia, samodzielnego zdobywania wiedzy, radzenia sobie z problemami, korzystania z dóbr kultury oraz przetwarzania i wykorzystywania zdobytych wiadomości .

  Niezastąpionymi współpartnerami w organizowaniu środowiska poznawczego i wychowawczego są rodzice uczniów, którzy razem z nami tworzą projekty edukacyjne, akceptują je i przyjmują na siebie określone obowiązki .

       Wiedza zdobyta w wyniku samodzielnej, bądź zbiorowej aktywności poznawczej, w wyniku bezpośredniego kontaktu z ,, żywym” środowiskiem jest pewna, zrozumiała i trwała.

  Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych uczniów, ich zainteresowań, osobistych doświadczeń opracowaliśmy w roku szkolnym 2014/2015  projekt edukacyjny dla klas O-III ,, APETYT NA ŚWIAT” Był to projekt długofalowy. Rozpoczęcie nastąpiło w grudniu, a podsumowanie z udziałem zaproszonych gości –odbyło się  13 lutego 2015. Gościliśmy w naszej szkole podróżników: pana Macieja Pastwę z Fundacji Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio", i pana Emila Wita.

  Realizacja założonych celów i wybranego tematu odbywała się poprzez udział dzieci w wycieczkach, spacerach, wystawach, pokazach, spotkaniach z podróżnikami, pracy na lekcji, rozmowach z dziadkami i rodzicami.

  Tematy, którymi zajęliśmy się w tym projekcie to:

  • Obchody Chińskiego Nowego Roku
  • Odkrywamy Europę
  • Tanecznym krokiem po Europie
  • Cygańska podróż kolorowym wozem
  • Zycie Indian w Amazonii
  • Wynalazki świata arabsko –muzułmańskiego
  • Na arabskim targu
  • Targ czarnej Afryki
  • Afrykańskie domostwa
  • Stroje mieszkańców Afryki
  • Kolorowych masek czar
  • O pochodzeniu roślin
  • Odkrywamy Antypody
  • Czy na Antarktydzie da się żyć?
  • Z wyprawą na Grenlandię
  • Ameryka Pn. w naturalnych kolorach

   

  Realizacja projektu polegała na stosowaniu różnorodnych metod pracy a następnie uwiecznieniu przebiegu zajęć, wycieczek i spotkań na zdjęciach, w folderach, na plakatach, w albumach.

  Efektem końcowym była prezentacja artystyczna poszczególnych klas. W rytmie melodii przenosiliśmy się na poszczególne kontynenty.

  W podróż po wszystkich kontynentach zabrała nas klasa IIe .Najpierw odwiedziliśmy naszą starą Europę. I tak kolejno poznawaliśmy   antyczny świat Grecji, gorącą Hiszpanię, praktyczne i uporządkowane Niemcy oraz mgliste Wyspy Brytyjskie. Następnie zawitaliśmy do obu  Ameryk :  Południowej i Północnej, gdzie wspólnie z Indianami  w  rytmicznym tańcu prosiliśmy o deszcz . Afryka powitała nas pokazem mody . „Miejscowa ludność” zachwyciła niezwykłą barwnością etnicznych strojów . W rozległej Azji uczyliśmy się języka japońskiego a w Australii odwiedziliśmy słoneczne plaże.

  Nasi uczniowie zdobyli wiele ciekawych informacji o kontynentach.

  Projekt rozwinął w uczniach postawę badawczą, poszukującą. Stymulował do myślenia twórczego. Podczas pracy uczniowie odwoływali się  do osobistych doświadczeń, włączyli również do pracy  swoich dziadków i rodziców. Uważamy, że taka praca nie stresuje, wspomaga uczenie się prospołeczne, kształci umiejętności współpracy, daje możliwości wymiany doświadczeń, daje okazje do dyskutowania.

  W pracy indywidualnej zadania dostosowałyśmy do możliwości uczniów. Dzieci miały okazję doskonalić samoocenę, określić czego się nauczyły. zdjęcia

                                                                                       Koordynatorzy Projektu

                                                                       Iwona Jankowiak, Anna Kaczmarek, Małgorzata Woźniak

 • Turniej warcabowy klas I-III

  01.03.2015

  Szkolny Turniej Warcabowy cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Odbył się w dwóch etapach. Etap pierwszy obejmował rozgrywki w klasach. Celem tych rozgrywek było wyłonienie klasowego ,, mistrza”, który przechodził do etapu drugiego.  Do drugiego etapu zakwalifikowało się 17 uczestników: Oliwia Zaremba Ia, Zuzanna Ratajczak Ib, Urszula Melerowicz Ic, Tymoteusz Skrzypek Id, Kajetan Skaza Ie, Mateusz Kuska If, Karol Kronkowski Ih, Marcel Urbański IIa, Mikołaj Roth IIb, Patrycja Michniak IIc, Jakub Krzywania IId, Franciszek Szymbarewicz IIe, Aleks Pera IIIa, Krzysztof Artiemjew IIIb, Piotr Majchrzak IIIc, Maciej Patalas IIId.

  Rozgrywki w drugim etapie wyłoniły 3 reprezentantów szkoły, którzy awansowali do turnieju gminnego. Szkołę w Gminnym Turnieju Warcabowym reprezentowali:

  • Zuzanna Ratajczak Ib
  • Mateusz Roth II b
  • Maciej Patalas III d

  Finał Gminnego Turnieju Warcabowego, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Wirach odbył się 12 lutego.

  W Gminnym Turnieju Warcabowym II miejsce zajęła Zuzanna Ratajczak z Ib –należy dodać, że Zuzia była jedyną dziewczynką, która rywalizowała z chłopcami jak równy z równym. W dogrywce o I miejsce przegrała z reprezentantem Chomęcic z klasy III.

  III miejsce zajął Mikołaj Roth z klasy IIb. Wyróżnienie otrzymał Maciej Patalas z klasy IIId.

  Jesteśmy bardzo dumni z naszych reprezentantów. Gratulujemy wszystkim uczestnikom Turnieju Warcabowego. zdjęcia

   

  „Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą.

    Im więcej zabawy, tym więcej nauki.”

           Glen Diman

   

  Aktywizację działalności poznawczej przez zabawy i gry dydaktyczne uznać możemy jako ważny czynnik optymalizujący proces wychowania i nauczania wczesnoszkolnego.

  Od momentu zrozumienia przez dziecko zadania i podjęcia jego realizacji zabawa staje się z jednej strony środkiem aktywizującym sferę poznawczą i społeczno-emocjonalną, a z drugiej – jest środkiem zaspokajającym ”potrzebę” osiągnięcia wyniku.

  Obok walorów rekreacyjnych należy dostrzec jeszcze inne zalety uprawiania gier. Przez właściwe ich stosowanie można wpływać na rozwój cech osobowości i intelektu młodego człowieka. Gry uczą działania w zespole, wyrabiają refleks i szybką orientację, sprawność ruchową i zręczność rąk. Rozwijają wiedzę i funkcje intelektualne, takie jak myślenie, pamięć, mowę. Mają wpływ na kształtowanie cech charakteru: panowania nad sobą, wytrwałego dążenia do celu, umiejętności pokonywania trudności, wrażliwość wobec cudzej krzywdy, koleżeństwa, dyscypliny. Dlatego też mobilizujemy naszych uczniów do podejmowania aktywności w Szkolnym Turnieju Warcabowym.

  Cele Turnieju

  • Kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami poprzez zabawę
  • Pobudzanie dzieci do zaradności i podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych i niepewnych
  • Rozwijanie zdolności i umiejętności myślenia twórczego
  • Rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad i reguł
  • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką.
  • Popularyzacja zabawowej formy spędzania czasu wolnego.

                                                                                              

   Szkolni Organizatorzy:

                                                                                   Dorota Błaszczyk, Iwona Jankowiak 

 • Dzieci w Lisówkach gościły i dużo radości seniorom sprawiły!

  25.02.2015

  10 lutego 2015 r. najmłodsi uczniowie naszej szkoły po raz kolejny odwiedzili mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Okazją do spotkania był obchodzony niedawno Dzień Babci i Dzień Dziadka. Dzieci złożyły seniorom świąteczne i noworoczne życzenia. W prezencie, uczniowie przygotowali dla przyjaciół z Lisówek wesoły program artystyczny. Dziewczynki z kółka flażoletowego ,,Tęczowe Nutki” zaśpiewały i zagrały piosenki o babci i dziadku.

  Olga Kowalkowska zaprezentowała piękne utwory na flecie poprzecznym. Dużo radości dostarczyli seniorom aktorzy z kółka teatralnego ,,Gwiazdy”. Wystąpili z przedstawieniem ,,Zabawy babci, mamy i moje”. Dzieci przypomniały popularne zabawy ze śpiewem i wiersze, które znali też dziadkowie. Ogromne brawa od starszych otrzymali dwaj chłopcy z klasy III, za wspaniałe wykonanie piosenki ,,Dziewczyny, które mam na myśli”.

  Po zakończonych występach, dzieci obdarowały seniorów laurkami i słodkimi upominkami. Laurki z życzeniami przygotowali członkowie szkolnego koła religijnego ,,Barka”. Podczas rozdawania upominków, dzieci miały okazję porozmawiania ze starszymi ludźmi. Uczniowie nasi odebrali wiele ciepłych słów i podziękowań od mieszkańców DPS.

  Spotkanie łączące pokolenia dostarczyło dużo radości dzieciom i seniorom. zdjęcia

   Dorota Błaszczyk, Iwona Jankowiak i Małgorzata Woźniak

 • JĘZYK ANGIELSKI „OLIMPUS”

  19.02.2015

  Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej olimpiadzie języka angielskiego OLIMPUS . Na początku stycznia uczniowie klas IV – VI zmierzyli się z rówieśnikami z całej Polski wypełniając test składający się z 30 pytań. Do każdego pytania podano cztery odpowiedzi, z których tylko jedna była prawidłowa. W tym roku szkolnym, z całej Polski, do konkursu przystąpiło: 4167 uczniów z klas IV, 4310  z klas V oraz 4347 z klas VI.Jesteśmy bardzo szczęśliwi, ponieważ aż trzech uczniów z naszej szkoły otrzymało tytuł laureata.

  Laureatami, którzy oprócz dyplomu otrzymają także nagrody książkowe, zostali:

  Z klasy IV : Maja Matuszyńska , która uzyskując 58 punktów (na 60 możliwych) zajęła

           3 miejsce w Polsce

  Z klasy VI: Janek Majchrzak,  który również dzięki zdobyciu 58 punktów zajął

           3 miejsce w Polsce.

  Trzecią laureatką została:

  Z klasy V: Oliwia Stronczyńska, która zdobyła 53 punkty i tym sposobem zajęła

          8 miejsce w Polsce

  Dla pozostałych uczestników olimpiady przygotowano dyplomy uznania.

  Serdecznie gratulujemy wszystkim Olimpijczykom!

  Zachęcamy do udziału w kolejnej olimpiadzie ogólnopolskiej (już w maju)

  i życzymy dalszych sukcesów !  

  WELL DONE!!!

                                                                                                            Katarzyna Trafas

                  (szkolny organizator konkursu)

 • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ŚWIĄTECZNEJ PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ

  19.02.2015

  W tym roku szkolnym po raz pierwszy mieliśmy przyjemność gościć uczniów  ze szkół w Plewiskach i Wirach, wraz z opiekunami, na Międzyszkolnym Konkursie Świątecznej Piosenki Obcojęzycznej. Konkurs odbył się na początku lutego (z małym opóźnieniem, niestety sadi łącznie wzięło w nim udział 28 uczniów. Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach: soliści i zespół. Uczniowie, którzy wystąpili byli bardzo dobrze przygotowani, dlatego prezentowani bardzo wysoki poziom. Nie ułatwiło to pracy naszym jurorom, niemniej jednak udało im się ustalić werdykt.

  Oto tegoroczni laureaci:

  KATEGORIA SOLISTA:

  I miejsce zdobył Karol Konik (SP Wiry)

  II miejsce zdobyła Julia Nowacka (SP Wiry)

  III miejsce zdobyła Karolina Drabarz (SP Komorniki)

  KATEGORIA ZESPÓŁ:

           I miejsce zdobyły Ula Frankowska i Martyna Drzewińska (SP Komorniki)

           II miejsce zdobyły Inez Salej, Julia Ratajczyk i Nadia Gruszczyńska (SP Wiry)

           III miejsce zdobyły Anna Gertig, Amelia Jędrusiak, Sandra Mrozek

          i Agata Tatarska (SP Plewiska)

  WYRÓŻNIENIE OTRZYMAŁY:   Pola Jaruszkiewicz, Alicja Stanecka, Gabriela Matuszewska

      i Julia Nowakowska (SP Plewiska)

  WSZYSTKIM UCZESTNIKOM GRATULUJEMY !!!

   DZIĘKUJEMY ZA NIEZAPOMNIANE WRAZENIA JAKICH DOSTARCZYŁY

  NAM WASZE WYSTĘPY !

    

  Katarzyna Trafas  i  Marta Broniszewska

 • ZAPROSZENIE!

 • Ferie Zimowe „na sportowo”

  12.02.2015

  Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w bezpłatnych zajęciach sportowych organizowanych podczas ferii zimowych. Trenerzy i nauczyciele WF czekają na Was od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00. program ferii na sportowo.

 • Spotkanie z podróżnikiem

  12.02.2015

  W ubiegłym tygodniu naszą szkołę odwiedził niezwykły gość. Pan Maciej Pastwa opowiedział nam o swojej pasji, czyli o podróżowaniu. Zwiedził ponad 80 krajów na sześciu kontynentach! Nie był tylko na Antarktydzie, ale marzy o tym, że i tam  kiedyś dotrze.

        Pan Maciej wziął niedawno udział w wyprawie po Afryce  śladami pana Kazimierza Nowaka. Przejechał rowerem jeden z odcinków trasy, szukając ludzi, którzy pamiętają lub słyszeli o panu Kazimierzu. Zrobił przy tym mnóstwo zdjęć, które mieliśmy okazję zobaczyć. Zaskoczyły nas fotografie samochodów z ogromnymi bagażami  i ludzie ze „sklepem na głowie”. Mogliśmy przymierzyć afrykańskie maski, zagrać na niezwykłych  instrumentach , założyć turban. Na zakończenie spotkania w ogromnym „moździerzu” utłukliśmy orzeszki ziemne i zrobiliśmy masło orzechowe! To kupione w sklepie nie smakuje tak wspaniale!

       Pan Maciej wybiera się teraz do Indii, by wspólnie z innymi wolontariuszami Fundacji Redemptoris Missio kopać studnie. Życzymy mu wspaniałej podróży. Mamy nadzieję, że kiedyś znowu do nas przyjedzie i opowie o swoich nowych podróżach. zdjęcia

      Tekst i zdjęcia : Iwona Chruściel

 • Autobus szkolny!

  28.01.2015

  I zmiana: Głuchowo: 7:30 Rosnowo: 7:35 Szreniawa: 7:45 szkoła: 8:10
  powrót: szkoła: 14:00 Głuchowo: 14:10 Rosnowo: 14:15 Szreniawa: 14:20

  II zmiana: Głuchowo: 10:30 Rosnowo: 10:35 Szreniawa: 10:40 szkoła: 10:55
  powrót: szkoła: 16:30 Głuchowo: 16:40 Rosnowo: 16:45 Szreniawa 16:50

 • Koło Młodego Melomana zaprasza

  08.02.2015

  na koncert do Poznańskiej Filharmonii w sobotę, 14 lutego 2014 r., godz. 11.00  MUZYKOTEKA MŁODEGO CZŁOWIEKA MUZYKA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH  W programie: Jak znane tematy sławnych kompozytorów przyczyniły się do rozwoju współczesnej telekomunikacji.

  wystąpią:

  Jacek SZWAJ- aranżacja, instrumenty klawiszowe
  Jakub SKOWROŃSKI- saksofony
  Damian KOSTKA- kontrabas, gitara basowa
  Mateusz BRZOSTOWSKI- perkusja
  Anna MALESZA- skrzypce
  Aleksandra MACHAJ- skrzypce
  Tomasz CITAK- altówka
  Anna SZMATOŁA- wiolonczela

                   Zbiórka o godz. 10.30 przed aulą, dojazd własny, koszt wejściówki: 15 zł.

  Wpłaty do czwartku, 12 lutego u organizatorek. formularz zgody do pobrania

  Uwaga! Obowiązuje strój galowy.  

  Zapraszamy rodziców do udziału w koncercie. 

  Opiekunki KMM: Dorota Błaszczyk, Iwona Chruściel

 • Z dzieckiem o Internecie

 • MISTRZOSTWA GMINY KOMORNIKI W KOSZYKÓWCE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

  08.02.2015

   

  2 lutego 2015 r. w Szkole Podstawowej w Plewiskach odbyły się Mistrzostwa Gminy Komorniki w Koszykówce. W zawodach udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z Wir, Plewisk, Chomęcic i Komornik. Mecze rozgrywano systemem ,, każdy z każdym ", 2 x 6 minut na zmianę chłopcy, dziewczęta. więcej w zakładce sport

 • Wydarzenie artystyczne

  04.02.2015

  W poniedziałek, 26 stycznia odbył się w Szkole Podstawowej w Komornikach „Koncert noworoczny” i przedstawienie pt „Opowieść wigilijna” przygotowane przez uczniów z kółka teatralnego klas I- III.

  Na szkolnej scenie wystąpił chór „Feeling”, grupa flażoletowa „Tęczowe Nutki”, grupa  taneczna „Miszmasz”, Mateusz Müller oraz  laureaci Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek: Olga Michalak z klasy 0 c i zespół z klasy III a. zdjęcia

   Brawa i piękne słowa uznania  dla młodych artystów, którzy zachwycili swoimi uzdolnieniami zaproszonych  gości.

  Organizatorzy

  Zdjęcia: P. Laurentowski

 • KONCERT W KOŚCIELE W KOMORNIKACH

  04.02.2015

  Owacją na stojąco, zakończył się koncert kolęd i pastorałek w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła  w Komornikach. Wystąpił chór „Feeling”, prowadzony przez pana Radosława Lubkowskiego, parafialna Schola pod batutą pani Agnieszki Peksy, Alicji Nowowiejskiej i Łukasza Frankowskiego oraz grupa flażoletowa „Tęczowe Nutki” pod kierownictwem pani Doroty Błaszczyk.

  Niedzielny wieczór 25 stycznia 2015 roku, na pewno długo pozostanie w pamięci licznie zgromadzonej widowni, która dzięki młodym wykonawcom mogła przenieść się w magiczny czas świąt i z nieskrywanym wzruszeniem wysłuchać kolęd i pastorałek w wykonaniu dzieci i młodzieży z komornickich szkół.

    Czekamy na kolejne występy, a opiekunom dziękujemy za trud i zaangażowanie w przygotowanie tego jakże wspaniałego koncertu. zdjęcia

  Tekst: D. Błaszczyk

  Zdjęcia: P. Laurentowski

 • Wycieczka do Rogalowego Muzeum

  29.01.2015

  „Tej jest OK!”. Pod takim hasłem odbyła się wycieczka do Rogalowego Muzeum w Poznaniu.  We wtorek, 27 stycznia 2015r., dzieci z klasy 1B wzięły udział w pokazie rogalowym prowadzonym przez Mistrza oraz rodowitego poznaniaka- Wuja Binia. W pięknym, renesansowym wnętrzu kamienicy uczniowie mieli okazję poznać specyfikę gwary poznańskiej, rogalową historię Poznania oraz spróbować własnych sił podczas robienia rogali. O godzinie 12:00 z okien muzeum obejrzeliśmy pokaz słynnych koziołków. Na koniec skosztowaliśmy przepyszne rogale i każdy z nas otrzymał Certyfikat Rogalowego Czeladnika.

  Po przyjeździe do szkoły pani Monika Pieńkosz przeprowadziła z dziećmi  lekcję dotyczącą  gwary poznańskiej. Teraz każdy uczeń z klasy 1B wie, że „Tej jest OK!”. zdjęcia

                                                                                                                Zofia Stefanowska

 • SPOTKANIE „TROPICIELI” Z BABCIAMI I DZIADKAMI

  29.01.2015

  23 stycznia 2015r. dzieci z Kółka regionalnego dla klas II „Tropiciele – o regionie wiedzą wiele” gościły babcie i dziadków swoich koleżanek i kolegów: Marysi, Rozalki, Oli, Gabrysi i Janka. Dla  Tropicieli było to wyjątkowe spotkanie. Wiadomo przecież, że dziadkowie to najlepsi na świecie nauczyciele historii. O czasach swojej młodości potrafią opowiadać jak nikt inny, przekazując niejako przy okazji wiele interesujących faktów zarówno z historii narodu jak i naszej rodziny. więcej na stronie kółka regionalnego

 • Wyniki konkursu ALFIK HUMANISTYCZNY

  28.01.2015

  W grudniu 2014 uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Alfik Humanistyczny. W XVIII edycji uczestniczyło ponad 14 tysięcy uzdolnionych polonistów z 442 szkół, z naszej szkoły do konkursu stanęło 17 uczestników z klas 4-6. 

  W tym roku najlepszy wynik uzyskała Oliwia Stronczyńska z klasy 5c, która zajęła pierwsze miejsce w województwie i otrzyma od organizatora nagrodę rzeczową – pendrive Lizzard 4GB. 

  Dyplom za uzyskanie dobrego wyniku w konkursie otrzyma Jan Majchrzak z klasy 6a. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

                      Katarzyna Samelska

strona: